Aktuális – Equilor
Gyengénlátó barát felület
 

Nyilvános tranzakciók

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. RÉSZVÉNYEIRE - felfüggesztés

A Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.), az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lépcsőház 4. emelet 2/A.), valamint a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.), mint közös ajánlattevők által a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) HU0000120720 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényei vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárást a Magyar Nemzeti Bank 2022. július 5. napján kelt N-KE-III-186/2022. számú végzésével a – kötelező nyilvános vételi ajánlatban említett – folyamatban lévő, Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1211 Budapest, Szállító utca 4.) történő minősített befolyás megszerzésének engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmekre indult eljárásokat lezáró döntések meghozataláig a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (9) bekezdésének b) pontja alapján felfüggesztette.

A Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő minősített befolyás megszerzésének engedélyezését követően a közös ajánlattevők a kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárás felfüggesztése megszüntetésének tényét a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszik.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. RÉSZVÉNYEIRE

A Trevelin Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság , valamint a Geraldton Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint közös Ajánlattevők 2022. július 1-én részvényenként 2.336 HUF azaz kettőezer-háromszázharminchat forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tettek a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000120720) vonatkozásában.

A kötelező nyilvános vételi ajánlat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB a kötelező nyilvános vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

Tájékoztatás vételi jog gyakorlására irányuló eljárás eredményéről

2022.01.31.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784, adószáma: 14077340-2-44) a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-652/2021. számú határozatával jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatában fenntartott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti vételi jogát 2022. január 14. napján gyakorolta a Vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata útján. A nyilatkozatban foglaltak szerint az átadási időszak utolsó napja 2022. január 28. napja volt. A fenti időszak alatt nem került érvényesen átadásra KARTONPACK törzsrészvény (ISIN: HU0000075692) a Lebonyolítóként eljáró Equilor Befektetési Zrt. részére.

VÉTELI JOG GYAKORLÁSA a kartonpack NYRT. RÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓAN

2022.02.11.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784, adószáma: 14077340-2-44), mint Ajánlattevő a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-652/2021. számú határozatával jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatában fenntartott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti vételi jogát 2022. január 14. napján gyakorolta a Vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata útján. A nyilatkozatban foglaltak szerint az átadási időszak utolsó napja 2022. január 28. napja volt. A fenti időszak alatt érvényesen átadásra nem került KARTONPACK törzsrészvények (ISIN: HU0000075692) érvénytelenítésre kerültek, helyettük új részvények kibocsátása és Ajánlattevő részére történő átadása 2022. február 10-én megtörtént. A vételi jog gyakorlásának időszaka 2022. február 10-én lezárult.

VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYÉNEK BEJELENTÉSE

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Kartonpack Dobozipari Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2021. december 9-én lezárult.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében összesen 283 darab részvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. valamennyi érvényes elfogadó nyilatkozattal felajánlott részvényt átvette, a részvény adásvételi szerződések a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak zárónapján, azaz 2021. december 9. napján létrejöttek.

Fentiekre tekintettel a vételi ajánlat eredményes, amely eredményeként a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 283 darab részvényt szerzett meg. A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. befolyása a Kartonpack Dobozipari Nyrt-ben 91,41 %-ról 91,46 %-ra emelkedett.

A felajánlott részvények ellenértékének megfizetésére a vételi ajánlatban megjelölt határidőben fog sor kerülni.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok