Gyengénlátó barát felület

Nyilvános tranzakciók

Vételi jog gyakorlása az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire vonatkozóan

Budapest, 2020. február 12.

Az E.ON Hungária Zrt., mint Ajánlattevő az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeinek megszerzésére irányuló kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárását követően az Ajánlattevő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 76/D. § (1) pontjában írt feltételeket teljesítette. Erre tekintettel az E.ON Hungária Zrt. úgy döntött, hogy gyakorolja az az Ajánlattevőt a 76/D. § (1) szerint megillető vételi jogot (kiszorítás) és ezt 2020. február 12. napján bejelentette a Felügyeleti hatáskört ellátó Magyar Nemzeti Banknak.

A vételi jog gyakorlására vonatkozó közlemény tartalmazza a részvények átadás-átvételének helyét, idejét és módját, a részvények átadásáért fizetendő ellenértéket és az ellenérték megfizetésének idejét és módját.

Az E.ON Hungária Zrt., mint a vételi jogát gyakorló ajánlattevő megbízásából lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Nyilatkozatok a vételi jog gyakorlásáról:

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban szereplő, a részvények által kitöltendő dokumentumok és nyilatkozatok külön letölthető formában elérhetőek:

Adatvédelmi tájékoztató a vételi jog gyakorlásával kapcsolatos adatkezelésről

(jogszabályban előírt kötelezettség- és szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés a Tpt. 76/D. § pontja alapján gyakorolt vételi joggal kapcsolatosan)

Az E.ON Hungária Zrt. és az Equilor Befektetési Zrt., mint közös Adatkezelők által végzett, az ELMŰ Nyrt., illetve az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire, a vételi jog gyakorlásával kapcsolatos, az Érintettnek minősülő részvényesekkel kapcsolatos adatkezelés részletes leírását az alábbi tájékoztatóban találja. A tájékoztatóban megtalálja az adatkezelés jogalapját és célját, a kezelt adatok körét, tájékoztatást arról, hogy az adatokhoz a KELER Központi Értéktár Zrt. a transzferálási folyamat során hozzáférhet, valamint tájékozódhat az érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségekről is.

ELMŰ VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE

AZ E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EREDMÉNYESNEK MINŐSÍTI AZ ELMŰ NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE TETT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATÁT

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt., mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2019. december 6-án lezárult.

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében az ELMŰ Nyrt. törzsrészvényei közül 34.820 darab részvényt ajánlottak fel érvényesen megvételre. Az E.On HUNGÁRIA Zrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a kötelező nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részesedése az ELMŰ Nyrt-ben 27,25%-ról 27,82%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:

Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

ÉMÁSZ VÉTELI AJÁNLAT EREDMÉNYE

AZ E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EREDMÉNYESNEK MINŐSÍTI AZ ÉMÁSZ NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE TETT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATÁT

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt., mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2019. december 6-án lezárult.

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részére a nyilvános vételi ajánlat az ÉMÁSZ Nyrt. törzsrészvényei közül 86.184 darab részvényt ajánlottak fel érvényesen megvételre. Az E.On HUNGÁRIA Zrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a kötelező nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részesedése az ÉMÁSZ Nyrt-ben. 26,82%-ról 29,65%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:

Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

Nyilvános vételi ajánlat az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire

Az E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. október 4-én részvényenként 34.585 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire, illetve részvényenként 31.701 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire. Mindkét kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatokat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2019. október 31-én hozott H-KE-III-646/2019. számú határozatával, illetve a 2019. október 31-én hozott H-KE-III-656/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az ajánlatok elfogadására nyitva álló időtartam kezdőnapja 2019. november 7. 9:00 óra, zárónapja 2019. december 6., 15:00 óra.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

Adatvédelmi tájékoztató az ajánlattétellel kapcsolatban

(jogszabályban előírt kötelezettség- és szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan)

Az E.ON Hungária Zrt. és az EQUILOR Befektetési Zrt., mint közös Adatkezelők által végzett, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt., illetve az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. részvényeire, az Érintett által tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos adatkezelés részletes leírását az alábbi tájékoztatóban találja. A tájékoztatóban megtalálja az adatkezelés jogalapját és célját, a kezelt adatok körét, tájékoztatást arról, hogy az adatokhoz a KELER Központi Értéktár Zrt. a transzferálási folyamat során hozzáférhet, valamint tájékozódhat az érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségekről is.

Adatvédelmi tájékoztató

 
A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok