Az ALTEO Nyrt. részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlatban meghatározott versenyhatósági engedélyek iránti kérelmek benyújtása

A MOL RES Investments Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., cégjegyzékszáma: 01-10-046154) mint kijelölt Ajánlattevő 2022. december 16-án részvényenként 3.040 HUF azaz háromezer-negyven forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott egyenként 12,5 HUF (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000155726) vonatkozásában, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2023.02.03-án hozott H-KE-III-77/2023. számú határozatával jóváhagyott.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatban meghatározott valamennyi versenyhatósági engedély iránti
kérelem benyújtásra került az illetékes versenyhatóságoknál.

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980