Kötelező nyilvános vételi ajánlat a Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényeire

Az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 30-án kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában az alábbi árakon:

  • az „A” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint;
  • a „B” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint;
  • a „C” sorozatú részvények esetén 5995,28 Ft, azaz ötezer-kilencszázkilencvenöt egész huszonnyolc század forint.

A kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatokat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2021.01.14-én hozott H-KE-III-52/2021. számú határozatával jóváhagyta.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980