Számlavezetési csomagok

Az Equilor Befektetési Zrt-nél az alábbi számlavezetési csomagok közül választhat:

  • E-OPTIMUMszámlavezetési csomag (EQUILOR DIRECT POSTAFIÓK igénybevételével)
  • STANDARD számlavezetési csomag

Kérjük, hogy az ügyfél-, értékpapír számla megnyitására irányuló döntése előtt minden esetben vegye figyelembe a számlavezetés költségeit, mint hozamcsökkentő tényezőt, illetőleg hogy az egyes számlacsomagokhoz kapcsolódóan az egyéb szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások esetében más díjak kerülhetnek alkalmazásra.

1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás megnevezéseDíjA szolgáltatás jellemzői
Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés3.000,- Ft/n.év*Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, PDF fájlformátumban küldjük ki az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. A csomag választásának feltétele EQUILOR DIRECT minimum ELEKRONIKUS POSTAFIÓK - jelenleg díjmentes - szolgáltatásának igénybevétele.
Számlakivonatok havonta történő elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolásaDíjmentes

Fentiek szerint E-OPTIMUM csomag választása esetén a számlavezetés negyedéves költsége 3.000,- Ft.

2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás megnevezéseDíjA szolgáltatás jellemzői
Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés3.000,- Ft/n.év*A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásait, számlakivonatait fizikai formában, papíralapon, postai úton küldjük meg. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.

Fentiek szerint STANDARD csomag választása esetén a számlavezetés negyedéves költsége 3.000,- Ft, azzal, hogy e számlavezetési szolgáltatáshoz a Standard, Komfort számlavezetési csomag esetében alkalmazásra kerülő dematerializált értékpapírok letéti őrzési díja kerül felszámításra.

3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Komfort számlavezetési szolgáltatásra irányuló új szerződés 2022.04.06. napjától nem köthető.

Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás megnevezéseDíjA szolgáltatás jellemzői
Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés3.000,- Ft/n.év*A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásait, számlakivonatai fizikai formában készítjük el; az EQUILOR e dokumentumokat megőrzi a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai úton nem küldjük el. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.

Fentiek szerint KOMFORT csomag választása esetén a számlavezetés negyedéves költsége 3.000,- Ft, azzal, hogy e számlavezetési szolgáltatáshoz a Standard, Komfort számlavezetési csomag esetében alkalmazásra kerülő dematerializált értékpapírok letéti őrzési díja kerül felszámításra.

Az ECO, ECO-KOMFORT állomány-átruházásban résztvevő ügyfelek számára elérhető számlacsomagokról részletes információk üzletszabályzatunkban és díjtételeinkben találhatók.

AZ EQUILOR DIRECT RENDSZERREL ÉS SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAGOKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSOK, GYAKORI KÉRDÉSEK

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS, MINT ELSŐDLEGES TÁJÉKOZTATÁSI MÓD ALKALMAZÁSA

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) ügyfelek tájékoztatására vonatkozó 2022. február 28. napjától hatálybalépő módosításainak számlavezetési csomagokra, tájékoztatási gyakorlatra, illetőleg a számlavezetési kondíciókra gyakorolt hatásairól üzletszabályzatunkban, ill. díjtételeinkben foglaltak mellett alábbi tájékoztatóinkban találhatók bővebb információk.

Milyen többletköltséggel jár az EQUILOR DIRECT szolgáltatás igénybevétele?

Az EQUILOR DIRECT szolgáltatás igénybevételéért jelenlegi díjtételeink alapján külön díjat nem számolunk fel. Az EQUILOR DIRECT szolgáltatás bármely számlavezetési csomag mellé igényelhető, természetesen az E-OPTIMUM számlavezetési szolgáltatás kizárólag EQUIOLOR DIRECT hozzáféréssel, minimum ELEKTRONIKUS POSTAFIÓK szolgáltatás megrendelésével igényelhető.

Az EQUILOR DIRECT szolgáltatások (ON-LINE SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ELEKTRONIKUS POSTAFIÓK, ELEKTRONIKUS MEGBÍZÁSKÜLDÉS) külön-külön is igénybevehetők?

Igen. Az Ügyfél rendelkezésétől függően állítjuk be a rendszerből elérhető szolgáltatások, így lehetőség nyílik akár mindhárom avagy csak egyes szolgáltatások igénybevételére.

Mennyire biztonságos az EQUILOR DIRECT rendszer?

Az Ügyfél és az Equilor Direct számítógépe közötti adatforgalom sérthetetlenségét a 128 bites SSL titkosítás biztosítja.

A felhasználó jelszavát egyirányú kódolással tárolja a rendszer.

Az Ügyfél belépési jelszavát más csatornán, az Ügyfél által megadott mobil telefonszámra SMS formájában küldjük meg, csakúgy mint a megbízások hitelesítéséhez, aláírásához szükséges véletlenszerűen generált jelszót.

Milyen számlavezetési csomagokkal vehető(k) igénybe az EQUILOR DIRECT szolgáltatás(ok)?

Az EQUILOR DIRECT szolgáltatások mindegyike bármelyik számlavezetési csomaggal kombinálható, azonban, azonban az E-OPTIMUM számlavezetési csomaghoz elengedhetetlen az EQUILOR DIRECT POSTAFIÓK megrendelése, mert a bizonylatok az Ügyfél személyes postafiókjába kerülnek megküldésre.

Köszönjük, hogy tájékoztatónkat figyelmesen elolvasta.

Esetleges további kérdései estén kérjük, hogy forduljon munkatársainkhoz a +36 1 430 3980-as telefonszámon.