A Waberer's International Nyrt. részvényeire tett módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyási eljárásnak felfüggesztése

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lépcsőház 4. emelet 2/A.), mint közös ajánlattevők által a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) HU0000120720 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényei vonatkozásában 2022. júlis 1-én tett és 2022. szeptember 19-én módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárást a Magyar Nemzeti Bank 2022. szeptember 21. napján kelt N-KE-III-297/2022. számú végzésével a – kötelező nyilvános vételi ajánlatban említett – folyamatban lévő, Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1211 Budapest, Szállító utca 4.) történő minősített befolyás megszerzésének engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmekre indult eljárásokat lezáró döntések meghozataláig a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (9) bekezdésének b) pontja alapján felfüggesztette.

A Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő minősített befolyás megszerzésének engedélyezését követően a közös ajánlattevők a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárás felfüggesztése megszüntetésének tényét a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszik.