Vételi ajánlat eredményének bejelentése

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Kartonpack Dobozipari Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2021. december 9-én lezárult.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében összesen 283 darab részvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. valamennyi érvényes elfogadó nyilatkozattal felajánlott részvényt átvette, a részvény adásvételi szerződések a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak zárónapján, azaz 2021. december 9. napján létrejöttek.

Fentiekre tekintettel a vételi ajánlat eredményes, amely eredményeként a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 283 darab részvényt szerzett meg. A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. befolyása a Kartonpack Dobozipari Nyrt-ben 91,41 %-ról 91,46 %-ra emelkedett.

A felajánlott részvények ellenértékének megfizetésére a vételi ajánlatban megjelölt határidőben fog sor kerülni.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980