Kötelező nyilvános vételi ajánlat a Waberer's International nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint közös Ajánlattevők 2022. július 1. napján részvényenként 2.336 HUF azaz kettőezer-háromszázharminchat forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tettek a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott egyenként 0,35 EUR (azaz nulla egész harmincöt század euró) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000120720) vonatkozásában. A kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

A módosított kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022.10.15-én hozott H-KE-III-617/2022. számú határozatával jóváhagyta.

Az ajánlatok elfogadására nyitva álló időtartam kezdőnapja 2022.10.19. 9:00 óra, zárónapja 2022.11.18. 15:00 óra.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980