Vételi jog gyakorlása a Kartonpack Nyrt. részvényeire vonatkozóan

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint Ajánlattevő a Kartonpack Dobozipari Nyrt. részvényeinek megszerzésére irányuló kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárását követően a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 76/D. § (1) pontjában írt feltételeket teljesítette. Erre tekintettel a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. úgy döntött, hogy gyakorolja az Ajánlattevőt a 76/D. § (1) szerint megillető vételi jogot (kiszorítás) és ezt 2022. január 14. napján bejelentette a felügyeleti hatáskört ellátó Magyar Nemzeti Banknak.

A vételi jog gyakorlására vonatkozó közlemény tartalmazza a részvények átadás-átvételének helyét, idejét és módját, a részvények átadásáért fizetendő ellenértéket és az ellenérték megfizetésének idejét és módját.

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a vételi jogát gyakorló ajánlattevő megbízásából lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Nyilatkozat a vételi jog gyakorlásáról

A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban szereplő, a részvényesek által kitöltendő dokumentumok és nyilatkozatok külön letölthető formában elérhetőek:

I.melléklet: Elfogadó nyilatkozat

II.melléklet: Kitöltési útmutató

III. melléklet: Meghatalmazás minta

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980