A Waberer's International nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire vonatkozó vételi ajánlat eredményének bejelentése

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint közös Ajánlattevők ezúton tájékoztatják a nyilvánosságot arról, hogy a Waberer’s International Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2022. november 18-án lezárult.

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint közös Ajánlattevők részére a nyilvános vételi ajánlat keretében összesen 1.529.190,- darab részvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot.

Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint közös Ajánlattevők valamennyi érvényes elfogadó nyilatkozattal felajánlott részvényt átvettek a részvény adásvételi szerződések a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak zárónapján, azaz 2022. november 18. napján létrejöttek.

Fentiekre tekintettel a vételi ajánlat eredményes, amely eredményeként az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.019.460,- darab, a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 509.730,- darab részvényt szerzett meg. Az MHB Optimum Zártkörűen Működő Részvénytársaság befolyása a Waberer’s International Nyrt-ben 21,258%-ról 27,090%-ra, míg a HIGH YIELD Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság befolyása 20,246%-ról 23,162%-ra emelkedik.

A felajánlott részvények ellenértékének megfizetésére a vételi ajánlatban megjelölt határidőben fog sor kerülni.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:

Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980