A mol vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatott tett a tvk részvényekre

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett, sikeres és lezárt nyilvános vételi ajánlattételt követően élni kíván a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja és a 76/D. §-a szerinti vételi jogával minden olyan részvény tekintetében, amely az ajánlat eredményeképpen nem került a tulajdonába.

Ennek megfelelően a MOL az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a Tpt.76/D. §-a alapján:

Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat