Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo Nyrt. részvényeire - felfüggesztés megszüntetése

A MOL RES Investments Zrt. (korábbi nevén: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), mint kijelölt ajánlattevő (Ajánlattevő), továbbá az Ajánlattevővel összehangoltan eljáró személyként együttműködő Főnix Magántőkealap (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.) (Befolyásszerző1) és a Riverland Magántőkealap (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 110.) (Befolyásszerző2), (a továbbiakban az Ajánlattevő és a Befolyásszerző1, valamint Befolyásszerző2 együttesen: Befolyásszerzők), valamint az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.), mint lebonyolító befektetési szolgáltató (Lebonyolító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) (MNB) benyújtott együttes kérelmére (Kérelem) indult eljárásban (Engedélyezési Eljárás) az MNB 2023. január 18-án kelt N-KE-III-18/2023. számú végzésével az alábbiak szerint rendelkezett:

Az MNB az Engedélyezési Eljárás N-KE-III-455/2022. számú - 2022. december 20. napján kiadmányozott - végzéssel történő felfüggesztését megszünteti és az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.) (Céltársaság) HU0000155726 ISIN azonosítójú „A” sorozatú törzsrészvényei vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat (Ajánlat) jóváhagyása tárgyában indult Engedélyezési Eljárás folytatásáról dönt.