TVK vételi ajánlat eredménye

A MOL NYRT. EREDMÉNYESNEK MINŐSÍTI A TVK NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE TETT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATÁT

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2015. március 5-én lezárult.

A MOL Nyrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében a TVK Nyrt. törzsrészvényei közül 1.028.926 darab részvényt (a közkézhányad 82,4%-át) ajánlottak fel érvényesen megvételre. A MOL Nyrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után a MOL Nyrt. részesedése a TVK Nyrt-ben 94,86%-ról 99,10%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ, kapcsolat:
Befektetői Kapcsolatok + 36 1 464 1395
fax: + 36 1 464 1335