Kötelező nyilvános vételi ajánlat a kartonpack dobozipari nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire 2

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. október 11-én részvényenként 2.534,82 (azaz kettőezerötszáz-harmincnégy egész nyolcvankettő tized) forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 200,- Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű törzsrészvény vonatkozásában. A kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

A módosított kötelező nyilvános vételi ajánlatot a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021.10.27-én hozott H-KE-III-652/2021. számú határozatával jóváhagyta.

Az ajánlatok elfogadására nyitva álló időtartam kezdőnapja 2021.10.29. 9:00 óra, zárónapja 2021.12.09. 15:00 óra.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

A Tpt. 73/A. § (4) bekezdése alapján a céltársaság Kartonpack Nyrt. Igazgatóságának véleménye a kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban: