Módosított kötelező nyilvános vételi ajánlat a kartonpack dobozipari nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. október 11-én részvényenként 2.534,82 (azaz kettőezerötszáz-harmincnégy egész nyolcvankettő tized) forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 200,- Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű törzsrészvény vonatkozásában.

A kötelező nyilvános vételi ajánlat 2021. október 26-án módosított formában a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB a módosított kötelező nyilvános vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá.

A tranzakcióval összefüggő módosított dokumentáció:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980