Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo Nyrt. részvényeire

A MOL RES Investments Zrt. (korábbi nevén: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a továbbiakban Ajánlattevő) mint kijelölt Ajánlattevő 2022. december 16-án részvényenként 3.040 HUF azaz háromezer-negyven forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.) által kibocsátott egyenként 12,5 HUF (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000155726) vonatkozásában.

Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.), valamint a Riverland Magántőkealap (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.) egymással 2022. december 16-án Összehangoltsági Megállapodást kötöttek. Az összehangoltan eljáró személyek a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételére Ajánlattevőt jelölték ki. A kötelező nyilvános vételi ajánlat lebonyolításával az Ajánlattevő az Equilor Befektetési Zrt-t bízta meg, mint lebonyolítót.

A kötelező nyilvános vételi ajánlat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB a kötelező nyilvános vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980