Vételi jog gyakorlása az Elmű Nyrt. és az Émász Nyrt. részvényeire vonatkozóan

Az E.ON Hungária Zrt., mint Ajánlattevő az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeinek megszerzésére irányuló kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárását követően az Ajánlattevő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 76/D. § (1) pontjában írt feltételeket teljesítette. Erre tekintettel az E.ON Hungária Zrt. úgy döntött, hogy gyakorolja az az Ajánlattevőt a 76/D. § (1) szerint megillető vételi jogot (kiszorítás) és ezt 2020. február 12. napján bejelentette a Felügyeleti hatáskört ellátó Magyar Nemzeti Banknak.

A vételi jog gyakorlására vonatkozó közlemény tartalmazza a részvények átadás-átvételének helyét, idejét és módját, a részvények átadásáért fizetendő ellenértéket és az ellenérték megfizetésének idejét és módját.

Az E.ON Hungária Zrt., mint a vételi jogát gyakorló ajánlattevő megbízásából lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Nyilatkozatok a vételi jog gyakorlásáról:

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban szereplő, a részvények által kitöltendő dokumentumok és nyilatkozatok külön letölthető formában elérhetőek:

Adatvédelmi tájékoztató a vételi jog gyakorlásával kapcsolatos adatkezelésről

(jogszabályban előírt kötelezettség- és szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés a Tpt. 76/D. § pontja alapján gyakorolt vételi joggal kapcsolatosan)

Az E.ON Hungária Zrt. és az Equilor Befektetési Zrt., mint közös Adatkezelők által végzett, az ELMŰ Nyrt., illetve az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire, a vételi jog gyakorlásával kapcsolatos, az Érintettnek minősülő részvényesekkel kapcsolatos adatkezelés részletes leírását az alábbi tájékoztatóban találja. A tájékoztatóban megtalálja az adatkezelés jogalapját és célját, a kezelt adatok körét, tájékoztatást arról, hogy az adatokhoz a KELER Központi Értéktár Zrt. a transzferálási folyamat során hozzáférhet, valamint tájékozódhat az érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségekről is.