Vételi jog gyakorlása a Kartonpack Nyrt. részvényeire vonatkozóan

A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-10-045784, adószáma: 14077340-2-44), mint Ajánlattevő a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-652/2021. számú határozatával jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatában fenntartott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti vételi jogát 2022. január 14. napján gyakorolta a Vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata útján. A nyilatkozatban foglaltak szerint az átadási időszak utolsó napja 2022. január 28. napja volt. A fenti időszak alatt érvényesen átadásra nem került KARTONPACK törzsrészvények (ISIN: HU0000075692) érvénytelenítésre kerültek, helyettük új részvények kibocsátása és Ajánlattevő részére történő átadása 2022. február 10-én megtörtént. A vételi jog gyakorlásának időszaka 2022. február 10-én lezárult.