Émász vételi ajánlat eredménye

AZ E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság EREDMÉNYESNEK MINŐSÍTI AZ ÉMÁSZ NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE TETT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATÁT

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt., mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2019. december 6-án lezárult.

Az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részére a nyilvános vételi ajánlat az ÉMÁSZ Nyrt. törzsrészvényei közül 86.184 darab részvényt ajánlottak fel érvényesen megvételre. Az E.On HUNGÁRIA Zrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a kötelező nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után az E.ON HUNGÁRIA Zrt. részesedése az ÉMÁSZ Nyrt-ben. 26,82%-ról 29,65%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:

Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

Nyilvános vételi ajánlat az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire

Az E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. október 4-én részvényenként 34.585 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire, illetve részvényenként 31.701 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire. Mindkét kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatokat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2019. október 31-én hozott H-KE-III-646/2019. számú határozatával, illetve a 2019. október 31-én hozott H-KE-III-656/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az ajánlatok elfogadására nyitva álló időtartam kezdőnapja 2019. november 7. 9:00 óra, zárónapja 2019. december 6., 15:00 óra.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése:

További információ:

Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

Adatvédelmi tájékoztató az ajánlattétellel kapcsolatban

(jogszabályban előírt kötelezettség- és szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan)

Az E.ON Hungária Zrt. és az EQUILOR Befektetési Zrt., mint közös Adatkezelők által végzett, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt., illetve az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. részvényeire, az Érintett által tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos adatkezelés részletes leírását az alábbi tájékoztatóban találja. A tájékoztatóban megtalálja az adatkezelés jogalapját és célját, a kezelt adatok körét, tájékoztatást arról, hogy az adatokhoz a KELER Központi Értéktár Zrt. a transzferálási folyamat során hozzáférhet, valamint tájékozódhat az érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségekről is.

Adatvédelmi tájékoztató