Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire vonatkozó vételi ajánlat eredményének bejelentése

A MOL Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló MOL RES Investments Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a továbbiakban „Ajánlattevő”) mint kijelölt Ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattételi eljárás 2023. március 13-án lezárult.

Az Ajánlattevő, a Főnix Magántőkealap, valamint a Riverland Magántőkealap (a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek”) egymással 2022. december 16-án Összehangoltsági Szerződést kötöttek, amelyet 2023. február 2-án egységes szerkezetben módosítottak. A Szerződő Felek a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételére az Ajánlattevőt jelölték ki.

Az Ajánlattevő részére a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás keretében a részvényesek összesen 2.438.442,- darab ALTEO Nyrt. törzsrészvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot, amely az ALTEO Nyrt-ben 12,237% mértékű szavazati jogot testesít meg.

Az Ajánlattevő 2023. március 13-án kézhez vette továbbá a kötelező nyilvános vételi ajánlatban meghatározott, időben utolsó versenyhatósági engedélyt, így a kötelező nyilvános vételi ajánlatban meghatározott versenyhatósági engedély napja 2023. március 13-án szintén bekövetkezett.

A fentiekre tekintettel a kötelező nyilvános vételi ajánlatban meghatározott részvény adásvételi szerződések a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak zárónapján, azaz 2023. március 13-án létrejöttek. A felajánlott részvények ellenértékének megfizetésére a kötelező nyilvános vételi ajánlatban megjelölt határidőben fog sor kerülni.

Fentiekre tekintettel a nyilvános vételi ajánlat eredményes, amelynek eredményeként, a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.5.2. pontjában hivatkozott tranzakciók végrehajtása esetén az Ajánlattevő 4.902.536,- darab, a Főnix Magántőkealap 4.902.535,- darab, a Riverland Magántőkealap 4.902.535,- darab részvényt fog megszerezni, így a Szerződő Felek ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt-ben fennálló eggyüttes befolyása 9,993%-ról 73,812%-ra fog emelkedni, amelyből az Ajánlattevő közvetlen befolyása 3,331%-ról 24,604%-ra, a Főnix Magántőkealap közvetlen befolyása 3,331%-ról 24,604%-ra, míg a Riverland Magántőkealap közvetlen befolyása 3,331%-ról 24,604%-ra fog emelkedni.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ:
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980