Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo Nyrt. részvényeire - felfüggesztés

A MOL RES Investments Zrt. (korábbi nevén: CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; a továbbiakban Ajánlattevő), a Főnix Magántőkealap (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.), valamint a Riverland Magántőkealap (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.) (a továbbiakban együttesen Befolyásszerzők) egymással 2022. december 16-án Összehangoltsági Megállapodást kötöttek. Befolyásszerzők a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételére Ajánlattevőt jelölték ki.

Ajánlattevő által az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; a továbbiakban Céltársaság) HU0000155726 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú törzsrészvényei vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárásában a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB), 2022. december 20. napján kelt N-KE-III-455/2022. számú végzésével, az alábbi végzést hozta:

A Céltársaság és különösen a Céltársaság tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok tekintetében (a továbbiakban Engedélyes társaságok) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) előtt meginduló, a Befolyásszerzők Céltársaságban, és különösen Engedélyes társaságokban történő befolyásszerzéséhez szükséges előzetes, a MEKH hatósági hozzájárulására és/vagy tudomásulvételére vonatkozó hatósági eljárás(ok)at lezáró döntések MNB részére történő benyújtásáig – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (9) bekezdésének b) pontja alapján – a kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó engedélyezési eljárást az MNB felfüggeszti.

Ajánlattevő a kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában indult eljárás felfüggesztésének megszüntetését a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszi.