image

Közzétételek

 • Tájékoztató az EQUILOR Zrt. üzletszabályzatának módosításáról

  2017.06.20.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. június 26. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat mellékletét képező a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti megbízásokhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti megbízások tartalmi elemeiről szóló hirdetmény
  A módosítások indoka, hogy 2017. június 26. napjától hatályba lép a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény, amely révén szükségessé vált az ügyfél-átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatos üzletszabályzati rendelkezések módosítása.
  Fentiek mellett pontosításra kerültek az üzleti kapcsolat során, megbízásokhoz kapcsolódó ügyfél-azonosítási szabályok.
  A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el.
  A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

   

 • Tájékoztató az equilor díjtételeit és a panaszkezelés eljárásrendjét érintő módosításokról

  2017.03.28.


  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek és ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2017. április 03. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:
  2017.04.03. napjától hatályos díjtételek

  A módosítások a tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapírok tekintetében felszámításra kerülő letét őrzési és kezelési díj számítás alapjának meghatározását érintik.

  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat

  A kondíciós listát, ill. panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

   

 • TÁJÉKOZTATÓ 2017. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2017.04.05.


  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2017. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató ügyfélforgalmi szünnapról_EQ_2017 

   

 • Tájékoztató az equilor díjtételeit és a panaszkezelés eljárásrendjét érintő módosításokról

  2017.03.28.


  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek és ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2017. április 03. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:
  2017.04.03. napjától hatályos díjtételek

  A módosítások a tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapírok tekintetében felszámításra kerülő letét őrzési és kezelési díj számítás alapjának meghatározását érintik.

  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat

  A kondíciós listát, ill. panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

   

 • Tájékoztató az EQUILOR Végrehajtási politikájának módosításáról

  2016.12.20.


  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. december 31. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

   

 • Tájékoztató a 2016. december 31-én lejáró, 2011-ben nyitott tartós befektetési számlák hosszabbításáról

  2016.11.17.


  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg. 01-10-041431) az alábbi linken található tájékoztatóban foglaltak szerint értesíti Tisztelt Ügyfeleit, a 2011-ben nyitott és azóta fenntartott tartós befektetési számlákkal kapcsolatos tudnivalókról, és tartós befektetési számlán jelenleg nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök további lekötési nyilvántartásban tartásának (TBSZ meghosszabbításának) lehetőségéről, szabályairól. A tájékoztató I. pontja tartalmaz információkat azon ügyfelek számára, akik a 2016-ban lejáró TBSZ számlán nyilvántartott megtakarításaikat továbbra is a lekötési nyilvántartásban kívánják tartani, míg a II. pontban adunk tájékoztatást a meghosszabbítás lehetőségével élni nem kívánó ügyfelek részére.

  Tájékoztató TBSZ hosszabbítás

   

 • Tájékoztatás a QUAESTOR ügyfelei részére a SAXO Bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásáról

  2016.07.18.

  A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." és az EQUILOR Befektetési Zrt. között létrejött keretmegállapodás alapján a Saxo Bank letétkezelőnél elhelyezett ügyfélvagyon kiadásának eljárásrendje kialakításra került.

  Ezen kiadási folyamatban kizárólag azon ügyfelek érintettek, akiket a QUAESTOR Értékpapír Zrt. ?f.a.? előzetesen levélben értesített a Saxo Bank A/S letétkezelőnél nyilvántartott eszközeiről.

  A kiadási folyamat adminisztratív lebonyolítására az ügyfelekkel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ezzel biztosítva a gördülékeny ügyintézést.

  Az eszközök kiadásához kapcsolódó rendelkezést, azaz az Értékpapír transzfer és átutalási megbízást az ügyfél kizárólag az EQUILOR Zrt.-vel előzetesen egyeztetett időpontban személyesen, ill. meghatalmazottja útján adhatja meg az EQUILOR Zrt. részére.

  Kérjük az érintett ügyfeleket az alábbi részletes tájékoztató, ill. Értékpapír transzfer és átutalási megbízás áttanulmányozására.

  A kiadási folyamattal kapcsolatban kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. és EQUILOR Zrt. honlapját, tájékoztatóit.

  Hirdetmény a SAXO Bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásának menetéről

  Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 

  Meghatalmazás természetes személyek részére

  Meghatalmazás jogi személyek részére

   

 • ÉRTESÍTÉS

  2016.07.11.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Társaságunk 2016.07.01. napjával kezdődően nem forgalmazza tovább az Acatis Aktien Deutschland (LU0158903558) befektetési jegyeket.

  EQUILOR Befektetési Zrt.

   

 • ÉRTESÍTÉS ZÁRTKÖRŰ ÉRTÉKESÍTÉSRŐL

  2016.07.11.

  A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ?felszámolás alatt" (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. ?f.a.", székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója, ezúton tájékoztatja a befektetőket és hitelezőket, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. ?f.a.? tulajdonát képező, a QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; Cg.: 01-10-044324, továbbiakban: Bank) 100 % mértékű részesedést és befolyást biztosító, dematerializált részvényeit a Tpt. 14. § rendelkezései szerint, zártkörűen értékesíti.

  A felszámoló a részvénycsomag értékesítését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján bonyolítja le. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., email: ajanlattetel@equilor.hu).

  Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 05. napja, 12.00 óra.

  Az értékesítéssel kapcsolatos további információ az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • A Bszt. 123/A.§-a szerinti közzététel

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet 2016. június 22-i határozatát.

   

 • Fontos tájékoztatás letéti követelmények változása- BREXIT

  2016.06.21.

  2016. június 23-án Nagy-Britannia lakossága népszavazáson dönti el, hogy az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió tagja maradjon-e. A szavazás kiemelkedő gazdasági és politikai bizonytalanságot hordoz magában. Minden eszközosztályban, különösképp az angol fontban denominált eszközök esetén, a volatilitás erőteljes növekedése várható.

  Az esemény hatására esetlegesen kialakuló szélsőséges piaci körülményekre való tekintettel felhívjuk figyelmet, hogy az extrém piaci események negatív hatására a széles körben alkalmazott, piaci szereplők által elfogadott elemzési módszerek, kereskedési, kockázatkezelési stratégiák, rendszerek, mechanizmusok nem a megszokott módon teljesíthetnek, és a következetes, konzervatív kockázatkezelési megoldások ellenére jelentős mértékű veszteség alakulhat ki egyes pozíciókon.

  Extrém piaci mozgások eredményeképpen a likviditás átmeneti, ám jelentős visszaesésével kell számolni. Ilyen alacsony likviditási környezetben az árfolyamok hektikus, jelentős és hirtelen elmozdulásaival szembesülhetünk, amely a megbízások (ide értve a stop-loss megbízásokat is) teljesülését bizonytalanná teheti, illetve a várakozásokhoz képest szignifikánsan kedvezőtlenebb üzletkötési feltételeket eredményezhet.

  A felelős befektetői magatartás fenntartása és a befektetett tőke védelme érdekében kifejezetten ajánlott a jelentősen megnövekedő kockázatok ellenére az érintett eszközosztály(ok)ban nyitott pozícióval rendelkező, és azokat nem záró befektetők számára, annak vizsgálata, hogy a rendelkezésre álló óvadék megfelelő biztosítékot nyújt-e a szélsőséges árfolyam elmozdulással szemben is az adott végrehajtási helyszínen, illetve annak vizsgálata, hogy a teljesülés bizonytalansága ellenére minden egyes pozícióhoz megfelelő stop szintet került-e beállításra.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a rossz irányú elmozdulás esetén (gap risk) a stop megbízások használata nem garantálja a veszteséges nyitott pozíciók stop-loss árfolyamon történő zárását. A stop megbízások elhelyezése mellett az esetleges rossz irányú árfolyam elmozdulások által elszenvedhető veszteség mértéke szempontjából kiemelt fontossággal bír a nyitott pozíció mérete is.

  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy egyes végrehajtási helyszíneink megtagadhatják az adott eszközosztályban új pozíció nyitására vonatkozó megbízás befogadását. Tekintettel a fentiekre nem javasolt az érintett eszközosztályokban (különösen az angol fontra vonatkozó, illetve abban denominált eszközök) vonatkozásában új pozíció nyitását.

  A prudens kockázatkezelési gyakorlat megvalósítása érdekében - az Equilor Direct rendszeren keresztül korábban kommunikált letéti követelmény emelések mellett - a következő deviza párokra szóló forward megállapodások tekintetében a letéti követelmények 2016.06.22. napjától az alábbiak szerint változnak.

  Devizapár Futamidő Letéti követelmény
  CADJPY 0-95 nap 5%
  96-370 nap 8%
  EURCAD

  0-95 nap 4%
  96-370 nap 6%

  A fenti tájékoztatóval vagy a Brexittel kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdések esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre, ill. ezúton is felhívjuk figyelmét honlapunkon található, az egyes befektetési ügyletek, pénzügyi eszközök, tőkeáttételes pozíciók jellemzőiről, kockázatairól szóló tájékoztató anyagokra, amelyek elérhetők a http://www.equilor.hu/mifid/ címen.

 • Tájékoztató 2016. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

  2016.03.01.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2016. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Egyes ünnepek és munkaszüneti napok 

   

 • Tájékoztató az egyes Access befektetési alapok likvid és illikvid sorozatairól

  2016.02.15.

  Az EQUILOR Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja érintett ügyfeleit az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, egyes befektetési alapjainak portfóliójában található likvid és illikvid eszközök elkülönítéséről.

  Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója 

   

 • Értesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról

  2016.01.04.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása következtében 2015.12.31. napjától nem nyílik lehetőség a pénzátutalási, pénzátvezetési megbízást adó ügyfél személyétől eltérő személy nevére szóló számlára történő pénzátutalási, pénzátvezetési megbízások végrehajtására.

  A fentiek szerint 2015.12.31. napjától a számla felett rendelkezni jogosult az EQUILOR-nál vezetett ügyfélszámlájáról ? törvény eltérő rendelkezése hiányában ? kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet pénzátutalást, átvezetést. Tájékoztatjuk, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek nem megfelelő átutalásokat Társaságunk visszautasítja. 

   

 • Tájékoztató az EQUILOR Végrehajtási politikájának módosításáról

  2015.12.17.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. január 01. napjától hatálybalépő módosításáról.Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról


 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2015. november 10. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató


 • Értesítés Allianz Pénzpiaci Nyilvánosan Nyíltvégű Befektetési Alap EQUILOR Zrt. általi forgalmazásának megszűnéséről

  2015.06.02.

  Az EQUILOR Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52..; Cg.: 01-10-045969) valamint az EQUILOR Befektetési Zrt. közötti megállapodás értelmében az Allianz Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, alábbiakban jelzett befektetési jegyek forgalmazása, a befektetési jegyek kezelési szabályzata módosításának Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 5 munkanap elteltével Társaságunknál megszűnik. Ezen időponttól kezdődően az EQUILOR Zrt. nem vesz részt a befektetési jegyek forgalmazásában, azaz ügyfeleinknek nem nyílik lehetősége az alábbi befektetési jegyek vételére és visszaváltására az EQUILOR Zrt. igénybevételével.Allianz Pénzpiaci Nyilvánosan Nyíltvégű Befektetési Alap A fentiekben jelzett befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos további kérdések tekintetében kérjük, hogy tájékozódjanak az Allianz Alapkezelő Zrt. honlapján (https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/).


 • Fontos tájékoztató ? ügyletkötési korlátozás

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE és az azt módosító 960/2014/EU Tanácsi RENDELET alapján Oroszországgal szemben alkalmazandó szankcióinak befektetési szolgáltatásokat érintő ügyletkötést korlátozó intézkedéseiről. Jelen tájékoztatóban foglaltak hatályon kívül helyezik az EQUILOR korábbi, 2014. augusztus 1-jei tájékoztatóját.

  Tilalommal érintett eszközök, ügyletek köre a Rendelet és módosításának 5. cikke alapján:

  (1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:
  a)  2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy
  b)

  olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

  c)

  olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (2) Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:
  a)

  túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

  b) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;
  c) olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
  (3) Tilos 2014. szeptember 12. után ? akár közvetlenül, akár közvetve ? az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.?

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, III. számú melléklet szerinti szervezetek:

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, V. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. OPK OBORONPROM
  2. United Aircraft Corporation
  3. URALVAGONZAVOD

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, VI. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. ROSNEFT
  2. TRANSNEFT
  3. Gazprom NEFT

  A Rendelet és módosításának teljes terjedelemben alábbi linken érhető el:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1410507823908&uri=OJ:JOL_2014_271_R_0002

  A hatáskörrel rendelkező magyar hatóságokról szóló információk:

  http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

  Fentiek szerint az EQUILOR Zrt. 2014. szeptember 15. napjától a Rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi eszközöket érintő, a rendelet hatálya alá tartozó ügyletek végrehajtását megtagadja.


 • Kamatozó Kincstárjegy az EQUILOR-nál

  2014.06.16.

  Az EQUILOR Zrt. alforgalmazóként 2014. június 16-tól részt vesz a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásában. Az értékpapírral kapcsolatos ügyletekkel kapcsolatos tájékoztató alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató Kamatozó Kincstárjegyre vonatkozó ügyletekről


 • Európai Piaci Infrastruktúra Rendelettel (EMIR) kapcsolatos tájékoztatás

  2014.01.16

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

ONLINE KERESKEDÉS

Több ezren használják elégedetten az Equilor online kereskedési rendszereit. Nem véletlen, hiszen kényelmesen, gyorsan lehet segítségükkel üzletet kötni. Itt az ideje, hogy Ön is kipróbálja! Kattintson és próbálja ki most ingyen!

Kipróbálom

Kereskedési tippek minden nap

Napi FX kereskedési ajánlások, 6 évre visszamenően sikeres teljesítménnyel. Próbálja ki Ön is, egy hónapig ingyen!

feliratkozom

Tartós befektetési számla

Nyisson TBSZ számlát és takarítsa meg adójának 100%-át! 5 éves időszakot követően nyereségének teljes adóját megspórolhatja.

Részletek

Kövesse a piaci eseményeket és szakértőink írásait!

A legfrissebb hírek mellett piaci reakciókat, szakmai véleményeket és szubjektív elemzéseket is olvashat szakértőink tollából az Equilor Blogon.

Részletek
Bárhol, bármikor

Bárhol, bármikor

Ingyenes mobil applikációink segíségével online kereskedésének nem lehet akadálya sem országhatár, sem időzóna.

Részletek

Kérdezzen, segítünk!

Tapasztalt kollégáink Önnek is segítenek megválaszolni befektetéssel kapcsolatos kérdéseit!

+36 1 430 3980

Ne maradjon le a legfrissebb hírekről!

Tartsa rajta a szemét a világ és Magyarország gazdasági történésein! Az Equilor kiválogatja és elemzi Önnek a legfontosabb híreket.

Részletek