Közzétételek – Equilor
Gyengénlátó barát felület

Közzétételek

 • Tájékoztató az üzleti kapcsolatot érintő egyes szabályozások módosításáról

  2022.12.20.

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező Díjtételeinek 2023. január 01. napjától, illetőleg az Üzletszabályzat mellékletét képező Az EQUILOR Befektetési Zrt. végrehajtási politikájának, az Összeférhetetlenségi politika, valamint a Termék-irányítási politika 2022. december 28. napjától hatálybalépő módosításairól.

Az Üzletszabályzat módosítás jellemzően a Budapesti Értéktőzsdén alkalmazható ún. fix ügylet szabályainak alkalmazását, a Prágai Értéktőzsde, mint kereskedési helyszín feltüntetését és egyéb pontosításokat foglal magába.

A Díjtételek módosítása során

 • kivezetésre került az euró és svájci frank egyenlegekre felszámított Ügyfélszámla vezetés változó díja,
 • 30 millió forintról 40 millió forintra emelkedett a dematerializált értékpapírok letéti őrzése esetén alkalmazott alapdíj, amely negyedéves díja 0,025%-ra változik, illetőleg a letéti őrzési díjak az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott pénzügyi eszközökre is felszámításra kerül,
 • az ECO és ECO-KOMFORT éves számlavezetési díjak 16.990,- forintra módosultak, így amennyiben a számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjkedvezményre való jogosultság megállapítható, akkor az éves kedvezményes számlavezetési díj a 2023. évtől 9.990,- forintra változik, amely díj már a 2023. év tekintetében alkalmazásra kerül.

A díjak módosítását az általános piaci környezet változása, a partnerek és szolgáltatók díjainak és a letétkezeléshez kapcsolódó költségek emelkedése indokolta.

Az Összeférhetetlenségi politika, Legjobb végrehajtási politika és a Termék-irányítási szabályok módosítására a jogszabályban meghatározott éves felülvizsgálat keretében került sor.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, vagy teljes egészében nem fogadja el, úgy jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linken érhető(k) el:

 • EX POST költségkimutatások megküldése

  2022.12.20.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) tájékoztatja E-OPTIMUM, STANDARD és KOMFORT számlacsomaggal rendelkező, ill. korábban e csomagokkal rendelkező Ügyfeleit, hogy a 2021. évi ún. EX POST, utólagos költségkimutatás a mai naptól elérhető és megtekinthető az EQUILOR DIRECT postafiók szolgáltatásban. Az ECO és ECO-KOMFORT számlacsomaggal rendelkező Ügyfelek számára ezen kimutatás 2022 januárjában került megküldésre. A kimutatás tájékoztatási célt szolgál, azzal kapcsolatos további információk a kimutatásban találhatók.

 • Tájékoztató A FEDEZETEK BEFOGADÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2022.10.18.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az Üzletszabályzat mellékletét képező, A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató) 2022. október 24. napjától hatályba lépő módosításáról.

Fedezetértékelési tájékoztató módosításai jellemzően a hazai tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek fedezetképzési szabályait érintették.

Amennyiben az Ügyfél a módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Fedezetértékelési tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2022.07.25.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

 • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
 • Díjtételeinek

2022 augusztus 01. napjától hatályba lépő módosításáról.

Az Üzletszabályzat módosítását az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek 2022. augusztus 02. napjától hatálybalépő módosításai, illetőleg az újonnan bevezetésre kerülő számlavezetési szolgáltatások (speciális kapcsolt számlák) szabályainak rögzítése indokolta.

A kondíciós lista módosítását az egyes díjtételek pontosítása mellett többek között az új számlavezetési, pénzügyi eszköz értékpapírszámlára történő szolgáltatások díjainak meghatározása, bizonylatok utólagos másolási, elektronikus bizonylatok nyomtatási és az egyéb igazolások díjainak módosítása indokolta. A módosítások érintették továbbá az Erste pénzpiaci alapok vételi és visszaváltási jutalékait.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Üzletszabályzat

Díjtételek

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának, díjtételeinek MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2022.03.31.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

  • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
  • Díjtételeinek

  2022. április 06. napjától hatályba lépő módosításáról.

  A jelzett szabályzatok módosítását a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) ügyfelek tájékoztatásának szabályaira vonatkozó 2022.02.28. napjától hatálybalépő módosításai indokolták.

  A jogszabálymódosítás értelmében a befektetési vállalkozásoknak a jövőben az ún. elektronikus értesítési módot kell előnyben részesíteni az ügyféltájékoztatások során, illetőleg az elektronikus értesítés elsődleges értesítésként kerül alkalmazásra.

  A módosítások értelmében szakmai, átsorolt-szakmai ügyfelek részére a jövőben a tájékoztatások kizárólag elektronikus úton adható meg, míg a hagyományos papíralapú tájékoztatást alkalmazó (alkalmazni kívánó) lakossági ügyfelek írásban kezdeményezhetik, hogy számukra az értesítések továbbra is papíralapon kerüljenek megküldésre.

  A módosítások elsősorban a jelenleg

  • STANDARD,
  • KOMFORT,
  • ECO-KOMFORT (Pláninvest állomány-átruházás keretében nyitott számlák)

  számlacsomaggal rendelkező ügyfeleket érintik.

  Az E-OPTIMUM, ECO (ECO-Pláninvest állomány-átruházás keretében nyitott számlák) számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetében a tájékoztatások jelenleg is elektronikus úton valósulnak meg, így ezen esetekben az eljárások változtatása nem indokolt.

  A Díjtételek módosítását az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő értesítési eljárások változása indokolta, amely magába foglalja a számlacsomagokba foglalt szolgáltatások összetételét, illetőleg az egyes számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások díjazását, alkalmazásra kerülő kedvezményeket.

  A módosításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatók alábbi dokumentumokban érhetők el:

  Ezúton is felhívjuk STANDARD, KOMFORT, ECO-KOMFORT ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus tájékoztatás alkalmazásához szükséges információk (mobil telefonszám, számlacsomagváltási igény) EQUILOR részére történő megadásának határideje 2022.06.30. napja. Amennyiben ezen határidőig az Ügyfél által az elektronikus tájékoztatás feltételei nem kerülnek kialakításra, az EQUILOR továbbra a korábbi számlacsomagnak megfelelő tájékoztatást alkalmazza biztosítandó az Ügyfél és EQUILOR közötti ügymenet folytonosságát azzal, hogy az egyes egyéb szolgáltatások tekintetében a 2022.04.06. napjától hatályos díjtételek szerinti díjak kerülhetnek alkalmazásra.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

  Nyilatkozat postai értesítés alkalmazásához

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának, díjtételeinek FEDEZETEK BEFOGADÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, 2022. évi kereskedési és ügyfélforgalmi rend közzététele

  2022.01.25.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

  • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
  • Díjtételeinek,
  • A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató)
  • Panaszkezelési szabályzatának
  1. január 31. napjától hatályba lépő módosításáról.

  A módosítások jellemzően az alábbiakra terjedtek ki

  Üzletszabályzat

  • Ügyfél azonosítási szabályok pontosítása
  • Üzleti kapcsolatot követően kiállított igazolások megküldésének rendjének módosítása
  • Ügyfél- és értékpapírszámla szerződés rendes felmondását érintő szabályok változása
  • Ügyfél általi súlyos szerződésszegés esetköreinek pontosítása
  • Felelős őrzés szabályainak pontosítása

  Díjtételek

  • Külföldre történő forint átutalás, deviza átutalás maximum díjának módosítása.
  • Felelős őrzésből való eszközkivonás díjának meghatározása
  • Technikai módosítások

  Fedezetértékelési tájékoztató

  • Török lírát érintő ügyletek fedezeti, biztosítékképzési igényének változása

  Panaszkezelési szabályzat, tájékoztató

  • Jogszabály változásból eredő technikai módosítások

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  Fentiek mellett Társaságunk az alábbiak szerint teszi közzé a 2022. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről szóló tájékoztatóját.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Díjtételek

  Fedezetértékelési tájékoztató

  Kereskedési rend

  Panaszkezelési szabályzat, tájékoztató

  Üzletszabályzat

 • Tájékoztatás az üzleti kapcsolat lezárását követően kiállított dokumentumok megküldési rendjéről, E-OPTIMUM, ECO számlacsomag

  2021.11.04.

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt korábbi, jelenleg számlával és érvényes szerződéssel nem rendelkező ügyfeleinket az üzleti kapcsolatot követően kiállításra kerülő kimutatások, igazolások, így például adóigazolás, utólagos költségkimutatás megküldési rendjének módosulásáról.
  A korábbi gyakorlattól eltérően a számlazárást követően Társaságunk továbbra is hozzáférést biztosít volt, korábban E-OPTIMUM és ECO számlacsomagot használó ügyfelei számára az EQUILOR DIRECT postafiók alkalmazásához. Az üzleti kapcsolat megszüntetésekor a jövőben csupán az EQUILOR DIRECT Riportok, illetőleg Megbízásküldés szolgáltatásai kerülnek passziválásra.
  Fontos, hogy jelen módosítás csak azon ügyfeleket érintik, akik korábban E-OPTIMUM vagy ECO számlacsomaggal rendelkeztek, azaz az EQUILOR DIRECT postafiók szolgáltatást számlacsomagjukhoz használták.
  Fenti módosítás révén volt ügyfeleink az EQUILOR DIRECT postafiókot, az abban tárolt, illetőleg abba kézbesített visszaigazolásokat az üzleti kapcsolat lezárásának évét követő év december 31. napjáig a megszokott módon érhetik el, használhatják a korábban használt felhasználónévvel és jelszóval.
  Figyelemmel fentiekre, az üzleti kapcsolatot megszüntető ügyfeleink részére a számlazárást követően kiállításra kerülő igazolások, így például adóigazolás, utólagos költségkimutatás az EQUILOR DIRECT postafiókba kerül továbbításra a korábban alkalmazott postai megküldés helyett.
  A 2020-as évben számlát záró természetes személy ügyfeleink 2021-ben már megismerhették ezen gyakorlatot, hiszen a 2020. évi adóigazolások megküldésekor Társaságunk már alkalmazta a fent jelzetteket.
  A dokumentumok megküldéséről érintett korábbi ügyfeleinket e-mail üzenetben tájékoztatjuk, amennyiben e-mail cím az üzleti kapcsolat során megadásra került.
  Jelen módosítás természetesen nem befolyásolja a szerződéses jogviszony megszűnésének, a számlák bezárásának tényét és a felhasználó részére semmilyen költségvonzattal nem jár azzal, hogy a felhasználó a rendszert az üzletszabályzatunkban rögzített szabályok szerint köteles használni.
  Fenti eljárás 2021. november 9. napjától kerül bevezetésre, ill. kiterjesztésre, azaz ezt követően kiállításra kerülő igazolások postai megküldésére nem kerül sor.
  A szerződéses jogviszonyt korábban megszüntető, jelenleg aktív EQUILOR DIRECT hozzáféréssel nem rendelkező ügyfeleink számára a rendszer hozzáférést visszaállítjuk, így az EQUILOR DIRECT a korábban alkalmazott jelszóval, illetőleg a megszokott, ügyfél- és értékpapírszámla szerződésben meghatározott EQUILOR DIRECT felhasználónévvel ismét használható lesz. Amennyiben jelszavát elfejtette új jelszó SMS-ben történő megküldését ügyfélszolgálatunkon telefonos ügyintézés keretében a (06-1) 430-3980-as telefonszámon vagy személyesen azonosítást követően kezdeményezheti.
  Az azonosításhoz csupán személyes adatokra, illetőleg érintett korábbi ügyfél- és értékapapírszámla szám, azaz ügyfélkód szükséges.

  Esetleges további kérdései esetén kérjük, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.07.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-041432) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2021. július 27. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint.

  A szabályzat módosítása a pénzügyi eszközök kibocsátásához kapcsolódó ajánlatok árképzésének szabályait érintette.

  A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának, díjtételeinek ÉS legjobb végrehajtási politikájának MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.06.30

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékletét képező Díjtételeinek, valamint Legjobb végrehajtási politikájának 2021. július 07. napjától hatályba lépő módosításáról.

  A módosítások jellemzően az alábbiakra terjedtek ki

  * Üzletszabályzat
  Befektetési tanácsadási szolgáltatás: a módosítások révén az EQUILOR új befektetési tanácsadási szolgáltatás típusként bevezette a Signature Investment Advisory, Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatást (KBTSZ). Az új szolgáltatás mellett Társaságunk fenntartja korábbi befektetési tanácsadási szolgáltatását a megszokott szabályok és feltételek, díjazás mellett, csupán annak elnevezése változik Premium Investment Advisory, Prémium Befektetési Tanácsadási (PBTSZ) szolgáltatásra, így a módosítások hatálybalépésekor befektetési tanácsadási szerződéssel rendelkező ügyfeleket a szolgáltatás nevének változásán kívül e módosítás nem érinti.
  Az új, KBTSZ befektetési tanácsadási szolgáltatás egyes jellemzőiben eltér a megszokott szolgáltatásoktól, annak részletei a díjtételekben, üzletszabályzatban, illetőleg a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésben találhatók meg.

  * Díjtételek
  A Díjtételek módosítása jellemzően a KBTSZ szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, ezek mellett pontosításra kerültek a pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó szabályok, amelyek az egyes díjalapok meghatározása tekintetében bírnak relevanciával, ill. a korábbi egységes letétkezelési díj megkülönböztetésre került aszerint, hogy a szolgáltatás bizományosi szolgáltatásokkal együttesen vagy attól elkülönülve kerül igénybevételre. A Díjtételek módosítása nem érintette a korábban alkalmazott díjak emelkedését.

  * Legjobb végrehajtási politika
  A legjobb végrehajtási politika módosításai jellemzően a kereskedési helyszínek jegyzékét érintették, ill. pontosításra került a politika VII., Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtásának pontja.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot, Díjtételeket, Legjobb végrehajtási politikát akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:
  Üzletszabályzat
  Díjtételek
  Legjobb végrehajtási politika

 • 2020. évi adóigazolások megküldése, természetes személy ügyfelek

  2021.02.08.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 1-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk természetes személy ügyfeleinket, volt ügyfeleinket a 2020. évi adóigazolások megküldésének módjáról.

  Az EQUILOR Zrt. a 2020. adóévre vonatkozó adóigazolást, ill. tartós befektetési számlákról szóló igazolásokat elkészítette és a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

  Az igazolások a számlaszerződés szerinti számlacsomagnak megfelelő módon kerülnek továbbításra ügyfeleink részére.

  Az E-OPTIMUM, ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére az EQUILOR DIRECT postafiókba kézbesítjük pdf dokumentum formájában az igazolást, míg STANDARD, KOMFORT, ECO-KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink, volt ügyfeleink részére postai úton továbbítjuk az igazolásokat.

  A 2020-as évben számlával rendelkező, ám a számlát az adóigazolás kézbesítésének időpontjáig megszüntető, korábban E-OPTIMUM, ECO számlacsomagot használó ügyfeleink esetében Társaságunk ideiglenesen ismét hozzáférhetővé teszi a korábban használt EQUILOR DIRECT számlainformációs rendszer postafiók szolgáltatását, amelyből letölthetők lesznek az érintett igazolások.

  Az EQUILOR DIRECT rendszerbe az érintett, jelzett időszakban számlát záró ügyfelek az SMS-ben ismételten megküldött friss jelszóval léphetnek be.

  A jelszót tartalmazó SMS üzenetet automatikusan küldjük meg érintett, volt ügyfeleink részére, a Társaságunk rendelkezésére álló üzleti kapcsolat során az ügyfél által megadott mobiltelefonszámra.

  A jelszó SMS-ek ismételt megküldésére 2021. február 8. 18. óra 00 perctől kerül sor. A számlazárással érintett ügyfeleinket, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail üzenet útján, közvetlenül is értesítettük.

  Amennyiben egy adott tartós befektetési számla került megszüntetésre az időszakban és az ügyfél továbbra is rendelkezik főszámlával, valamint aktív EQUILOR DIRECT hozzáféréssel, akkor a megszüntetett számlához kapcsolódó igazolás szintén az EQUILOR DIRECT rendszerben lesz elérhető, ill. ezen igazolások postai úton is megküldésre kerülnek az érintett ügyfelek részére. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiókot Társaságunk ideiglenesen szintén elérhetővé teszi. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiók a megfelelő számla kiválasztásával érhető el.

  A rendszerbe történő belépést követően kérjük, az igazolást tartalmazó pdf fájl saját számítógépre való letöltését, annak további megőrzése és felhasználása érdekében.

  További kérdések esetén kérjük, hogy üzleti óráinkban forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, a 430-3980-as telefonszámon.

 • SRD II - részvényesi jogok gyakorlása, értesítések

  2020.09.15

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a részvényekhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását elősegítő szolgáltatásokat érintő információkról.

  Összhangban az SRD - Shareholder Rights Directive II, hosszú távú részvényesi szerepvállalást érintő szabályozással az EQUILOR Zrt. ellátja a jogszabályban meghatározott tájékoztatási feladatokat az érintett részvényesek, ill. kibocsátók, közvetítők felé, ill. különböző szolgáltatásokat nyújt a részvényesek számára elősegítendő részvényesi jogaik gyakorlását.

  Az egyes szolgáltatások igénybevételének rendjét, azok díjat az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzata, Díjtételei, kétoldalú szerződések és hirdetményeink tartalmazzák.

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az EQUILOR a társasági eseményekről szóló értesítőket az EQUILOR DIRECT postafiók szolgáltatás, ill. az online kereskedési számlával rendelkező ügyfelek számára az EQUILOR TRADER online kereskedési rendszer segítségével továbbítja, attól függően, hogy az adott értékpapír nyilvántartására mely számlán kerül sor.

  További kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

 • Tájékoztató – Felhívás 2020.01.14. napja előtt számlát nyitó ügyfeleknek új MiFID teszt kitöltésére

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) 2020. január 14. napjával új MiFID tesztet és tesztelési eljárást vezetett be, amelyről már korábban is tájékoztatta tisztelt ügyfeleit. Az új tesztek révén jóval részletesebb információk alapján kerül meghatározásra az egyes ügyletek és pénzügyi eszközök alkalmassága, megfelelősége. Fentieken túl az új tesztelési eljárás révén az egyes ügyletek esetében a megfelelőségi szempontú vizsgálat az ügyfél képviseletében ténylegesen eljáró személy vonatkozásában kerül vizsgálatra. A kapcsolódó felügyeleti ajánlás elvárja, hogy az EQUILOR, mint befektetési szolgáltató rendszeres időközönként ismételten felhívja tesztelésre ügyfeleit biztosítandó az információk naprakészségét. Az új alkalmassági és megfelelőségi teszt hiányában az EQUILOR személyre szabott befektetési tanácsadási szolgáltatást nem nyújthat az érintett ügyfelek számára.

  Az EQUILOR jelen hirdetmény útján felhívja az új teszt eredménnyel még nem rendelkező, 2020. január 14. napját megelőzően számlát nyitó ügyfeleit, illetőleg azok meghatalmazottjait a teszt ismételt elvégzésére.

  A tesztelésre rövid regisztrációt követően távoli, online módon vagy személyes ügyintézés keretében nyílik lehetőség.

  Az online felület a https://direct2-mifid.equilor.hu/amt/index.php?r=amt-mifid-test/register linken érhető el.

  Az EQUILOR az újratesztelésben érintett ügyfeleit közvetlen módon, e-mail, ill. EQUILOR DIRECT rendszer segítségével is megkeresi és felkéri az új teszt kitöltésére.

  Részletes információkért kérjük, hogy lépjenek kapcsolatba üzletkötő vagy ügyfélszolgálati munkatársainkkal, illetve tekintsék meg alábbi tájékoztatónkat.

  Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.

  Tájékoztató - MiFID teszt

 • FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFORGALMI REND VÁLTOZÁSA / COVID19

  2020.05.20.

  Az Equilor Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) Igazgatósága összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, a munkavállalók, ügyfelek és lakosság egészségének védelme érdekében 2020. március 18. napjától módosította a személyes ügyintézésre vonatkozó ügyfélfogadási rendjét.
  Figyelemmel a járványveszély elleni legújabb kormányzati és hatósági intézkedésekre a Társaság igazgatóságának döntése alapján a 2020. március 18. napjától bevezetett, személyes ügyintézést érintő korlátozások 2020. május 21. napjától hatályukat vesztik.
  Fentiek szerint 2020. május 21. napjától az ügyfélfogadásra a korábban megszokott, 8/2012. számú szabályzatban rögzített időpontokban kerül sor (https://www.equilor.hu/ugyfelfogadasiorak/).
  Az EQUILOR összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, jogszabályokkal és a járványhelyzet alakulásával az ügyféltér használatának rendjét, így például az ügyféltérben egyidőben tartózkodó ügyfelek számát, kötelező távolságtartási szabályokat, higiéniás előírásokat hirdetmény útján szabályozza.
  A személyes ügyintézés során kérjük, hogy minden esetben tartsák be a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) kormányrendeletben foglalt előírásokat.

 • EQUILOR DIRECT – kétlépéses azonosítás bevezetése

  2020.03.27.

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerbe történő bejelentkezési folyamatot érintő változásokról.
  Társaságunk 2020. április 07. napjától módosítja az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszer ügyfélfiókjába történő belépés folyamatát.
  A módosítással bevezetésre kerül az ún. kétlépcsős azonosítás az EQUILOR DIRECT ügyfélfiókba történő belépés során. Az új eljárás fokozza az ügyfélfiókok illetéktelen behatolással szembeni védelmét.

  Kétlépéses azonosítás folyamata

  • Megszokott módon jelentkezzen be EQUILOR DIRECT fiókjába a megszokott linken, https://direct.equilor.hu/Login.aspx, a korábban megadott felhasználónevével és aktuális (statikus) jelszavával.
  • A bejelentkezést követően a rendszer rövid szöveges üzenet, SMS formájában automatikusan küld egy úgy nevezett hitelesítő jelszót, az Ügyfél által korábban megadott telefonszámra.
  • Az SMS-ben megküldött hitelesítő jelszót írja be a felugró ablakba és nyomja meg a belépés gombot.
   sms
  • Ezt követően megjelenik a megszokott felület és fiók a megszokott módon használható.

  Fontos, hogy minden egyes belépésnél új hitelesítő jelszó kerül megküldésre. A SMS-ben küldött jelszót csak egy alkalommal lehet használni.
  Amennyiben elfelejtette EQUILOR DIRECT felhasználónevét, vagy a rendszer használatához megadott mobiltelefonszámát, akkor azt ügyfél- és értékpapírszámla szerződésében ellenőrizheti.

  Ha elfelejtette az EQUILOR DIRECT (statikus) jelszavát, akkor új jelszó igényléséhez kérjük, hogy telefonon lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a (36 1) 430 3980-as telefonszámon. Az így küldött statikus jelszót kérjük, hogy a belépést követően azonnal változtassa meg.

  Figyelemmel arra, hogy SMS formában több fajta jelszót küldünk a rendszer használatához, kérjük az alábbiak figyelembevételét:

  Jelszó fajtájaFelhasználási mód
  Statikus jelszó első belépéshezA jelszó a szerződéskötést követően, vagy elfelejtett jelszó esetén az Ügyfél kérésére kerül megküldésre. A jelszót az első belépést követően azonnal szükséges megváltoztatni.
  Hitelesítő jelszó belépéshez2020. április 07-től bevezetésre kerülő egyszer alkalmazandó jelszó, SMS-ben megküldésre kerülő, amelyet a rendszerbe történő belépéskor kell alkalmazni.
  Megbízás hitelesítő jelszóAz EQUILOR DIRECT-ben adható megbízások aláírásához alkalmazandó egyszer alkalmazható jelszó. A jelszót az ügyfél a megbízás megadásakor, annak aláírásához igényeli.

  Fentiekben foglalt tájékoztatás kizárólag az EQUILOR DIRECT számlainformációs rendszerre vonatkozik.

  Az EQUILOR TRADER online KERESKEDÉSI PLATFORM, mint teljesen eltérő alkalmazás használatát jelen tájékoztatás nem érinti.

  A tájékoztatóban foglalt kérdésekkel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk és üzletkötő munkatársaink állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

 • ÚJRAAZONOSÍTÁS 2019. – MÓDOSULT A HATÁRIDŐ

  2019.06.26.

  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79. §-a szerinti tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételére és adategyeztetésre vonatkozó intézkedések határidejét a 2019. június 25. napján hatályba lépett 2019. évi XLIX. törvény módosította, a nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség új határideje 2019. október 31. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019. október 1. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak. A törvénymódosítás miatt az EQUILOR megfelelően módosította az alábbi tájékoztatókat, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  A módosított tájékoztatók alábbi linkeken érhetők el:

 • Újraazonosítás 2019.

  Az EQUILOR az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, új Pmt. által meghatározott egyes kötelezettségekkel kapcsolatban az ügyfeleket érintő intézkedésekről.
  Az új Pmt. által előírt intézkedések kizárólag a 2017. június 26. napját megelőzően - az új Pmt. hatálybalépését megelőzően - számlát nyitó, természetes személy és jogi személy ügyfelekre vonatkoznak. Nem vonatkozik továbbá az állomány-átruházásban átvett ügyfelek számláira, illetőleg azon ügyfelekre, amelyek 2017. június 26-át követően már részt vettek az ismételt azonosításban.
  Az új Pmt. alapján az érintett ügyfelek számára ismételt tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség került előírásra.
  Az intézkedések megtételének határideje 2019. június 26. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.06.20. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak.
  Részletes információkat alábbi tájékoztatókban foglaltuk össze, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  Tájékoztatók

 • A BSZT. 123/A.§-A szerinti közzététel

  2019.04.11.

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-B-18/2019. számú határozatának rendelkező részét.

 • Tájékoztató az equilor Zrt. üzletszabályzatának és adatvédelmi tájékoztatójának módosításáról

  2018.05.25.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. június 04. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. Üzletszabályzata és Adatvédelmi tájékoztatója.

  Üzletszabályzat

  A módosítások az EQUILOR által az ügyfél részére küldött postai értesítésekkel kapcsolatos szabályokat érintik, azaz az Üzletszabályzat 7. Értesítés, kézbesítés pontját. A módosítás alapján az EQUILOR felfüggesztheti az Ügyfél postai úton történő értesítését az üzleti és értékpapírtitok védelme érdekében azon esetekben, amikor az Ügyfél számára feladott postai küldemény kézbesítése az üzletszabályzatban meghatározott okok miatt ellehetetlenül. A módosított, 2018. június 04. napján hatálybalépő Üzletszabályzat alábbi linken érhető el.

  Üzletszabályzat

  Adatvédelmi tájékoztató

  2018. május 25. napjával hatályba lép az Európai Unió új adatvédelmi jogszabálya, az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”). A GDPR célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak felhasználása felett. Figyelemmel az új szabályozásra Társaságunk a mai nappal új adatvédelmi tájékoztatót vezetett be. Az adatvédelmi tájékoztató alábbi linken tekinthető meg.

  Adatvédelmi tájékoztató

 • Tájékoztató - MIFID II, jelentős változások

  2017.12.15.

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a Társaságunktól igénybevett befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat érintő, 2018 januárjától hatálybalépő jogszabályi változásokról.

  A MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek jelentős változásokat eredményeznek a hazai szabályozói környezetben, amely jelentős hatással van a szolgáltatók és ügyfelek közötti üzleti kapcsolatra.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat.

  Annak érdekében, hogy 2018. január 3-tól változatlan színvonalon biztosíthassuk Önnek szolgáltatásainkat több kérdésben szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet az alábbi nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tehet meg.

  Kérjük, hogy a nyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 2018. január 3-ig szíveskedjen az EQUILOR részére postán, vagy személyesen (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C), faxon (06-1-430-3981), illetve szkennelve az info@www.equilor.hu e-mail címre eljuttatni. 2017. december 20-tól a nyilatkozat elektronikusan megtehető az EQUILOR Direct rendszeren keresztül.

 • Tájékoztató – Pláninvest Bróker Zrt. Equilor Zrt. állomány-átruházás

  2017.11.30.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékozatja tisztelt érintett ügyfeleit, hogy a Pláninvest Bróker Zrt. és EQUILOR Zrt. között 2017.05.24. napján létrejött, 2017.08.01. és 2017.08.29. napján módosított a Felügyelet H-EN-III-297/2017. számú, 2017. augusztus 31. napján kelt határozatával engedélyezett állomány-átruházási megállapodás alapján, az ügyfelek előzetes értesítésével összhangban az állományok EQUILOR részére történő átadására 2017. november 28-29. napján sor került. A Pláninvest Zrt. által meghatározott ügyfelek számára az EQULOR az ügyfél- és értékpapírszámlákat megnyitotta és az ügyfelek részére átadott eszközöket az EQUILOR a számlákon jóváírta.

 • MIFID II és Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) Kapcsolatos tájékoztatás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában műküdő ügyfelek részére

  2017.10.19.

  Az Európai Bizottság által kidolgozott MiFID I uniós irányelvet 2014 júniusában váltotta fel az új, MiFID II irányelv és a kapcsolódó rendelet (MiFIR). Az új szabályozás jelentősen módosítja a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásának, ill. igénybevételének szabályait és célul tűzte ki a befektető-védelmi szabályok további erősítését, ill. a szolgáltatók működésére vonatkozó transzparencia követelmények fokozását. Fentiek mellett módosult a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) is. Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a fentiekben jelzett jogszabályok által meghatározott, ügyfeleket érintő változásokról, ill. az ügyfelek részéről szükségessé váló intézkedésekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaznak, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

 • Értesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról

  2016.01.04.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása következtében 2015.12.31. napjától nem nyílik lehetőség a pénzátutalási, pénzátvezetési megbízást adó ügyfél személyétől eltérő személy nevére szóló számlára történő pénzátutalási, pénzátvezetési megbízások végrehajtására.

  A fentiek szerint 2015.12.31. napjától a számla felett rendelkezni jogosult az EQUILOR-nál vezetett ügyfélszámlájáról törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet pénzátutalást, átvezetést. Tájékoztatjuk, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek nem megfelelő átutalásokat Társaságunk visszautasítja.

 • Fontos tájékoztató - ügyletkötési korlátozás

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE és az azt módosító 960/2014/EU Tanácsi RENDELET alapján Oroszországgal szemben alkalmazandó szankcióinak befektetési szolgáltatásokat érintő ügyletkötést korlátozó intézkedéseiről. Jelen tájékoztatóban foglaltak hatályon kívül helyezik az EQUILOR korábbi, 2014. augusztus 1-jei tájékoztatóját.

  Tilalommal érintett eszközök, ügyletek köre a Rendelet és módosításának 5. cikke alapján:

  (1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy
  b)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  c)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (2) Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;
  b)a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;
  c)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  d)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (3) Tilos 2014. szeptember 12. után akár közvetlenül, akár közvetve az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, III. számú melléklet szerinti szervezetek:

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, V. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. OPK OBORONPROM
  2. United Aircraft Corporation
  3. URALVAGONZAVOD

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, VI. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. ROSNEFT
  2. TRANSNEFT
  3. Gazprom NEFT

  A Rendelet és módosításának teljes terjedelemben alábbi linken érhető el:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1410507823908&uri=OJ:JOL_2014_271_R_0002
  A hatáskörrel rendelkező magyar hatóságokról szóló információk:
  http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
  Fentiek szerint az EQUILOR Zrt. 2014. szeptember 15. napjától a Rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi eszközöket érintő, a rendelet hatálya alá tartozó ügyletek végrehajtását megtagadja.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok