Gyengénlátó barát felület

Közzétételek

 • ÚJRAAZONOSÍTÁS 2019. – MÓDOSULT A HATÁRIDŐ

  2019.06.26.

  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79. §-a szerinti tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételére és adategyeztetésre vonatkozó intézkedések határidejét a 2019. június 25. napján hatályba lépett 2019. évi XLIX. törvény módosította, a nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség új határideje 2019. október 31. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019. október 1. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak. A törvénymódosítás miatt az EQUILOR megfelelően módosította az alábbi tájékoztatókat, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  A módosított tájékoztatók alábbi linkeken érhetők el:

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSRENDJÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL

  2019.06.18.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2019. június 27. napján hatálybalépő módosításairól.
  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat
  A panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

 • Újraazonosítás 2019.

  Az EQUILOR az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, új Pmt. által meghatározott egyes kötelezettségekkel kapcsolatban az ügyfeleket érintő intézkedésekről.
  Az új Pmt. által előírt intézkedések kizárólag a 2017. június 26. napját megelőzően - az új Pmt. hatálybalépését megelőzően - számlát nyitó, természetes személy és jogi személy ügyfelekre vonatkoznak. Nem vonatkozik továbbá az állomány-átruházásban átvett ügyfelek számláira, illetőleg azon ügyfelekre, amelyek 2017. június 26-át követően már részt vettek az ismételt azonosításban.
  Az új Pmt. alapján az érintett ügyfelek számára ismételt tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség került előírásra.
  Az intézkedések megtételének határideje 2019. június 26. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.06.20. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak.
  Részletes információkat alábbi tájékoztatókban foglaltuk össze, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  Tájékoztatók

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.05.10.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit üzletszabályzatának 2019. május 20. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítások az Üzletszabályzat 3.17. pontját, az EQUILOR TRADER online kereskedési platform szolgáltatás igénybevételének szabályait, illetőleg az ezen szolgáltatást használó ügyfeleket érintik.
  A módosított Üzletszabályzat az alábbi linken érhető el.

 • A BSZT. 123/A.§-A szerinti közzététel

  2019.04.11.

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-B-18/2019. számú határozatának rendelkező részét.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2019.04.03.

  A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15., adószám: 12249312-1-42, továbbiakban: BUDA-CASH, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., I. em., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a BUDA-CASH tulajdonát képező EHEP részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2019. április 03-18.

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2019.03.05.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2019. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató ügyfélforgalmi szünnapról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.12.21.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2019. január 02. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEIT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL

  2018.11.05.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.11.12. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosítások révén az ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatások tekintetében az éves számlavezetési díj 2019.01.01. napjától 7.990,- forintra változik, illetőleg az E-OPTIMUM, STANDARD, KOMFORT, TBSZ számlavezetési szolgáltatások esetében bevezetésre kerül a Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzési díja. Ez utóbbi díj, ahogy azt a díj elvezése is jelzi csak bizonyos Európai Unión kívüli országok joghatósága alatt kibocsátott értékpapírok tekintetében kerül felszámításra.

  A díjtételek, illetve az érintett országok listája alábbi linken érhető el.

  2018.11.12-től hatályos díjtételek

  Hirdetmény a speciális kibocsátású pénzügyi eszközökről

  További információkért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, vagy üzletkötőjükhöz.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA 2018.08.22.

  2018.08.16.

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2018. augusztus 22. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.07.05.

  A módosítással az EQUILOR az Üzletszabályzatban rögzített feltételekkel biztosítja a lakossági partner kategória módosítását szakmai partner kategóriára. A módosított, 2018. július 13. napján hatálybalépő

  Üzletszabályzat az alábbi linken érhető el.

  Üzletszabályzat

 • Tájékoztató az equilor Zrt. üzletszabályzatának és adatvédelmi tájékoztatójának módosításáról

  2018.05.25.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. június 04. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. Üzletszabályzata és Adatvédelmi tájékoztatója.

  Üzletszabályzat

  A módosítások az EQUILOR által az ügyfél részére küldött postai értesítésekkel kapcsolatos szabályokat érintik, azaz az Üzletszabályzat 7. Értesítés, kézbesítés pontját. A módosítás alapján az EQUILOR felfüggesztheti az Ügyfél postai úton történő értesítését az üzleti és értékpapírtitok védelme érdekében azon esetekben, amikor az Ügyfél számára feladott postai küldemény kézbesítése az üzletszabályzatban meghatározott okok miatt ellehetetlenül. A módosított, 2018. június 04. napján hatálybalépő Üzletszabályzat alábbi linken érhető el.

  Üzletszabályzat

  Adatvédelmi tájékoztató

  2018. május 25. napjával hatályba lép az Európai Unió új adatvédelmi jogszabálya, az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”). A GDPR célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak felhasználása felett. Figyelemmel az új szabályozásra Társaságunk a mai nappal új adatvédelmi tájékoztatót vezetett be. Az adatvédelmi tájékoztató alábbi linken tekinthető meg.

  Adatvédelmi tájékoztató

 • Tájékoztató az equilor összeférhetetlenségi politikájának módosításáról

  2018.04.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2018. április 25. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint. A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

 • Tájékoztató - MIFID II, jelentős változások

  2017.12.15.

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a Társaságunktól igénybevett befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat érintő, 2018 januárjától hatálybalépő jogszabályi változásokról.

  A MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek jelentős változásokat eredményeznek a hazai szabályozói környezetben, amely jelentős hatással van a szolgáltatók és ügyfelek közötti üzleti kapcsolatra.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat.

  Annak érdekében, hogy 2018. január 3-tól változatlan színvonalon biztosíthassuk Önnek szolgáltatásainkat több kérdésben szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet az alábbi nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tehet meg.

  Kérjük, hogy a nyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 2018. január 3-ig szíveskedjen az EQUILOR részére postán, vagy személyesen (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C), faxon (06-1-430-3981), illetve szkennelve az info@www.equilor.hu e-mail címre eljuttatni. 2017. december 20-tól a nyilatkozat elektronikusan megtehető az EQUILOR Direct rendszeren keresztül.

 • Tájékoztató az Equilor Zrt. üzletszabályzatának és egyéb szabályozó dokumentumainak módosításáról

  2017.12.15.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 03. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat jelen tájékoztatóban meghatározott mellékletei.

  Módosítások indoka, módosításokkal érintett témakörök:

  Ahogy arról ügyfeleinket már korábban tájékoztattuk 2018. január 3. napjától lépnek hatályba a MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek és a hazai jogrendbe való implementációt megvalósító jogszabályok.

  A jogszabályi megfelelés biztosítása szükségessé tette a belső eljárások és szabályzatok mellett egyes, az ügyfeleket érintő szabályzatok módosítását is. A jogszabályváltozással érintett főbb témaköröket kérjük, hogy tekintsék meg a MiFID II témakörben készített, honlapunk közzétételek menüjében elérhető tájékoztatóban.

  Fentiek mellett fontos, hogy az egyes meghatalmazási ügykörök tekintetében pontosításra került a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jegyzésére, nyilvános vételi eljárásában való részvételre szóló meghatalmazási ügykör, amelyre ügyfelek által adott teljeskörű meghatalmazások értelemszerűen kiterjednek.

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MiFID II-vel kapcsolatban további információk és tájékoztatások kerülnek a közel jövőben közzétételre, amelyről ügyfeleinket közzététel útján értesítjük. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék nyomon e témában adott tájékoztatásainkat.

  A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

 • Tájékoztató – Pláninvest Bróker Zrt. Equilor Zrt. állomány-átruházás

  2017.11.30.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékozatja tisztelt érintett ügyfeleit, hogy a Pláninvest Bróker Zrt. és EQUILOR Zrt. között 2017.05.24. napján létrejött, 2017.08.01. és 2017.08.29. napján módosított a Felügyelet H-EN-III-297/2017. számú, 2017. augusztus 31. napján kelt határozatával engedélyezett állomány-átruházási megállapodás alapján, az ügyfelek előzetes értesítésével összhangban az állományok EQUILOR részére történő átadására 2017. november 28-29. napján sor került. A Pláninvest Zrt. által meghatározott ügyfelek számára az EQULOR az ügyfél- és értékpapírszámlákat megnyitotta és az ügyfelek részére átadott eszközöket az EQUILOR a számlákon jóváírta.

 • MIFID II és Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) Kapcsolatos tájékoztatás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában műküdő ügyfelek részére

  2017.10.19.

  Az Európai Bizottság által kidolgozott MiFID I uniós irányelvet 2014 júniusában váltotta fel az új, MiFID II irányelv és a kapcsolódó rendelet (MiFIR). Az új szabályozás jelentősen módosítja a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásának, ill. igénybevételének szabályait és célul tűzte ki a befektető-védelmi szabályok további erősítését, ill. a szolgáltatók működésére vonatkozó transzparencia követelmények fokozását. Fentiek mellett módosult a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) is. Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a fentiekben jelzett jogszabályok által meghatározott, ügyfeleket érintő változásokról, ill. az ügyfelek részéről szükségessé váló intézkedésekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaznak, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

 • Tájékoztató az Equilor díjtételeit és a panaszkezelés eljárásrendjét érintő módosításokról

  2017.03.28.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek és ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2017. április 03. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:
  2017.04.03. napjától hatályos díjtételek

  A módosítások a tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapírok tekintetében felszámításra kerülő letét őrzési és kezelési díj számítás alapjának meghatározását érintik.

  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat

  A kondíciós listát, ill. panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

 • Tájékoztató az Equilor végrehajtási politikájának módosításáról

  2016.12.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. december 31. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató a 2016. december 31-én lejáró, 2011-ben nyitott tartós befektetési számlák hosszabbításáról

  2016.11.17.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg. 01-10-041431) az alábbi linken található tájékoztatóban foglaltak szerint értesíti Tisztelt Ügyfeleit, a 2011-ben nyitott és azóta fenntartott tartós befektetési számlákkal kapcsolatos tudnivalókról, és tartós befektetési számlán jelenleg nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök további lekötési nyilvántartásban tartásának (TBSZ meghosszabbításának) lehetőségéről, szabályairól. A tájékoztató I. pontja tartalmaz információkat azon ügyfelek számára, akik a 2016-ban lejáró TBSZ számlán nyilvántartott megtakarításaikat továbbra is a lekötési nyilvántartásban kívánják tartani, míg a II. pontban adunk tájékoztatást a meghosszabbítás lehetőségével élni nem kívánó ügyfelek részére.

  Tájékoztató TBSZ hosszabbítás

 • Értesítés

  2016.07.11.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Társaságunk 2016.07.01. napjával kezdődően nem forgalmazza tovább az Acatis Aktien Deutschland (LU0158903558) befektetési jegyeket.

  EQUILOR Befektetési Zrt.

 • Értesítés zártkörű értékesítésről

  2016.07.11.

  A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.", székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója, ezúton tájékoztatja a befektetőket és hitelezőket, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." tulajdonát képező, a QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; Cg.: 01-10-044324, továbbiakban: Bank) 100 % mértékű részesedést és befolyást biztosító, dematerializált részvényeit a Tpt. 14. § rendelkezései szerint, zártkörűen értékesíti.

  A felszámoló a részvénycsomag értékesítését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján bonyolítja le. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., email: ajanlattetel@www.equilor.hu).

  Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 05. napja, 12.00 óra.

  Az értékesítéssel kapcsolatos további információ az ajanlattetel@www.equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • A BSZT. 123/A.§-A szerinti közzététel

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet 2016. június 22-i határozatát.

 • Értesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról

  2016.01.04.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása következtében 2015.12.31. napjától nem nyílik lehetőség a pénzátutalási, pénzátvezetési megbízást adó ügyfél személyétől eltérő személy nevére szóló számlára történő pénzátutalási, pénzátvezetési megbízások végrehajtására.

  A fentiek szerint 2015.12.31. napjától a számla felett rendelkezni jogosult az EQUILOR-nál vezetett ügyfélszámlájáról törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet pénzátutalást, átvezetést. Tájékoztatjuk, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek nem megfelelő átutalásokat Társaságunk visszautasítja.

 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2015. november 10. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • Értesítés allianz pénzpiaci nyilvánosan nyíltvégű befektetési alap Equilor Zrt. általi forgalmazásának megszűnéséről

  2015.06.02.

  Az EQUILOR Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52..; Cg.: 01-10-045969) valamint az EQUILOR Befektetési Zrt. közötti megállapodás értelmében az Allianz Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, alábbiakban jelzett befektetési jegyek forgalmazása, a befektetési jegyek kezelési szabályzata módosításának Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 5 munkanap elteltével Társaságunknál megszűnik. Ezen időponttól kezdődően az EQUILOR Zrt. nem vesz részt a befektetési jegyek forgalmazásában, azaz ügyfeleinknek nem nyílik lehetősége az alábbi befektetési jegyek vételére és visszaváltására az EQUILOR Zrt. igénybevételével.Allianz Pénzpiaci Nyilvánosan Nyíltvégű Befektetési Alap A fentiekben jelzett befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos további kérdések tekintetében kérjük, hogy tájékozódjanak az Allianz Alapkezelő Zrt. honlapján (https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/).

 • Fontos tájékoztató - ügyletkötési korlátozás

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE és az azt módosító 960/2014/EU Tanácsi RENDELET alapján Oroszországgal szemben alkalmazandó szankcióinak befektetési szolgáltatásokat érintő ügyletkötést korlátozó intézkedéseiről. Jelen tájékoztatóban foglaltak hatályon kívül helyezik az EQUILOR korábbi, 2014. augusztus 1-jei tájékoztatóját.

  Tilalommal érintett eszközök, ügyletek köre a Rendelet és módosításának 5. cikke alapján:

  (1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy
  b)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  c)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (2) Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;
  b)a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;
  c)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  d)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (3) Tilos 2014. szeptember 12. után akár közvetlenül, akár közvetve az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, III. számú melléklet szerinti szervezetek:

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, V. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. OPK OBORONPROM
  2. United Aircraft Corporation
  3. URALVAGONZAVOD

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, VI. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. ROSNEFT
  2. TRANSNEFT
  3. Gazprom NEFT

  A Rendelet és módosításának teljes terjedelemben alábbi linken érhető el:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1410507823908&uri=OJ:JOL_2014_271_R_0002

  A hatáskörrel rendelkező magyar hatóságokról szóló információk:

  http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

  Fentiek szerint az EQUILOR Zrt. 2014. szeptember 15. napjától a Rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi eszközöket érintő, a rendelet hatálya alá tartozó ügyletek végrehajtását megtagadja.

 • Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) kapcsolatos tájékoztatás

  2014.01.16

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.