Tájékoztató az üzleti kapcsolatot érintő egyes szabályozások módosításáról

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának mellékletét képező egyes szabályzatok, így a Legjobb végrehajtási politika, Összeférhetetlenségi politika, a Termék-irányítási szabályzat mellékletét képező EQUILOR által alkalmazott eszközosztályonkénti célpiac meghatározás 2023. december 28. napjától hatálybalépő módosításairól.

szabályzatok módosítására azok éves rendes felülvizsgálata keretében került sor. A módosítások az egyes rendelkezések pontosítására szorítkoznak. A Legjobb végrehajtási politika módosítása a kereskedési helyszínek rangsorát, azok körét nem érintette.

Amennyiben az Ügyfél a fentiekben felsorolt szabályzatokat, mint az Üzletszabályzat mellékleteit akár részben, vagy teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linken érhető(k) el:

Legjobb végrehajtási politika

 

Összeférhetetlenségi politika

 

EQUILOR által alkalmazott eszközosztályonkénti célpiac meghatározás