Tájékoztató az Equilor üzletszabályzatának, díjtételeinek módosításáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

  • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
  • Díjtételeinek

2022. április 06. napjától hatályba lépő módosításáról.

A jelzett szabályzatok módosítását a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) ügyfelek tájékoztatásának szabályaira vonatkozó 2022.02.28. napjától hatálybalépő módosításai indokolták.

A jogszabálymódosítás értelmében a befektetési vállalkozásoknak a jövőben az ún. elektronikus értesítési módot kell előnyben részesíteni az ügyféltájékoztatások során, illetőleg az elektronikus értesítés elsődleges értesítésként kerül alkalmazásra.

A módosítások értelmében szakmai, átsorolt-szakmai ügyfelek részére a jövőben a tájékoztatások kizárólag elektronikus úton adható meg, míg a hagyományos papíralapú tájékoztatást alkalmazó (alkalmazni kívánó) lakossági ügyfelek írásban kezdeményezhetik, hogy számukra az értesítések továbbra is papíralapon kerüljenek megküldésre.

A módosítások elsősorban a jelenleg

  • STANDARD,
  • KOMFORT,
  • ECO-KOMFORT (Pláninvest állomány-átruházás keretében nyitott számlák)

számlacsomaggal rendelkező ügyfeleket érintik.

Az E-OPTIMUM, ECO (ECO-Pláninvest állomány-átruházás keretében nyitott számlák) számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetében a tájékoztatások jelenleg is elektronikus úton valósulnak meg, így ezen esetekben az eljárások változtatása nem indokolt.

A Díjtételek módosítását az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő értesítési eljárások változása indokolta, amely magába foglalja a számlacsomagokba foglalt szolgáltatások összetételét, illetőleg az egyes számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások díjazását, alkalmazásra kerülő kedvezményeket.

A módosításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatók alábbi dokumentumokban érhetők el:

Ezúton is felhívjuk STANDARD, KOMFORT, ECO-KOMFORT ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus tájékoztatás alkalmazásához szükséges információk (mobil telefonszám, számlacsomagváltási igény) EQUILOR részére történő megadásának határideje 2022.06.30. napja. Amennyiben ezen határidőig az Ügyfél által az elektronikus tájékoztatás feltételei nem kerülnek kialakításra, az EQUILOR továbbra a korábbi számlacsomagnak megfelelő tájékoztatást alkalmazza biztosítandó az Ügyfél és EQUILOR közötti ügymenet folytonosságát azzal, hogy az egyes egyéb szolgáltatások tekintetében a 2022.04.06. napjától hatályos díjtételek szerinti díjak kerülhetnek alkalmazásra.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Üzletszabályzat

Díjtételek

Nyilatkozat postai értesítés alkalmazásához