Tájékoztató az EQUILOR Üzletszabályzatának, Díjtételeinek, Fedezetértékelési tájékoztatójának módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező

  • Díjtételek
  • A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató)

2024. február 08. napjától hatályba lépő módosításról.

Az Üzletszabályzat módosításai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény változásához kapcsolódó rendelkezések rögzítésére, illetőleg az Üzletszabályzat Adatvédelmi tájékoztatás pontjának csoportszintű adatkezelési szabályokkal történő kiegészítésére terjedtek ki.

A Díjtételek módosításai jellemzően az EQUILOR által forgalmazott befektetési jegyek körére és forgalmazási kondíciókra, továbbá a felelős őrzési díj pontosítására és az egyes esetekben a számlazáráshoz kapcsolódó, megfelelő ügyfélrendelkezés esetén alkalmazandó adminisztrációs díj bevezetésére terjedtek ki.

A Fedezetértékelési tájékoztató, fedezetbefogadási szabályok módosítása a kereskedési partnerek fedezetkezelési szabályainak történő megfelelést hivatott biztosítani.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linkeken érthetők el: 

 

Üzletszabályzat

Díjtételek

Fedezetértékelési tájékoztató