TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Díjtételeinek 2023. július 01. napjától hatályba lépő módosításáról.

A Díjtétel módosítása a Dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM számlavezetési csomag) díjat érintette, amely díj az értékpapírszámlán nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó pénzügyi eszközök 0-40 millió forint közötti része tekintetében negyedévenként 0,05  %-ra emelkedett. A számlán nyilvántartott eszközök 40 millió forint feletti részére érvényes negyedéves díj mértéke nem változott.

Fenti módosítások mellett Társaságunk a jövőben Ügyfelei számára lehetőséget biztosít az LEI kódok 3 vagy 5 éves időtartamra történő igénylésére és hosszabbítására is, amely szolgáltatások díja rögzítésre került a kondíciós listában. A LEI kódok hosszabb időtartamra történő igénylése, vagy hosszabbítása csökkenti az Ügyfél adminisztrációs terheit, illetőleg az egy évre szóló LEI kód igényléshez, hosszabbításhoz viszonyítva a 3, ill. 5 éves időtartamra történő LEI kód igénylés, fenntartás éves költsége kedvezőbb.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Díjtételeket akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzat(ok) hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Díjtételek