Tájékoztatás az üzleti kapcsolat lezárását követően kiállított dokumentumok megküldési rendjéről, E-OPTIMUM, ECO számlacsomag

Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt korábbi, jelenleg számlával és érvényes szerződéssel nem rendelkező ügyfeleinket az üzleti kapcsolatot követően kiállításra kerülő kimutatások, igazolások, így például adóigazolás, utólagos költségkimutatás megküldési rendjének módosulásáról.
A korábbi gyakorlattól eltérően a számlazárást követően Társaságunk továbbra is hozzáférést biztosít volt, korábban E-OPTIMUM és ECO számlacsomagot használó ügyfelei számára az EQUILOR DIRECT postafiók alkalmazásához. Az üzleti kapcsolat megszüntetésekor a jövőben csupán az EQUILOR DIRECT Riportok, illetőleg Megbízásküldés szolgáltatásai kerülnek passziválásra.
Fontos, hogy jelen módosítás csak azon ügyfeleket érintik, akik korábban E-OPTIMUM vagy ECO számlacsomaggal rendelkeztek, azaz az EQUILOR DIRECT postafiók szolgáltatást számlacsomagjukhoz használták.
Fenti módosítás révén volt ügyfeleink az EQUILOR DIRECT postafiókot, az abban tárolt, illetőleg abba kézbesített visszaigazolásokat az üzleti kapcsolat lezárásának évét követő év december 31. napjáig a megszokott módon érhetik el, használhatják a korábban használt felhasználónévvel és jelszóval.
Figyelemmel fentiekre, az üzleti kapcsolatot megszüntető ügyfeleink részére a számlazárást követően kiállításra kerülő igazolások, így például adóigazolás, utólagos költségkimutatás az EQUILOR DIRECT postafiókba kerül továbbításra a korábban alkalmazott postai megküldés helyett.
A 2020-as évben számlát záró természetes személy ügyfeleink 2021-ben már megismerhették ezen gyakorlatot, hiszen a 2020. évi adóigazolások megküldésekor Társaságunk már alkalmazta a fent jelzetteket.
A dokumentumok megküldéséről érintett korábbi ügyfeleinket e-mail üzenetben tájékoztatjuk, amennyiben e-mail cím az üzleti kapcsolat során megadásra került.
Jelen módosítás természetesen nem befolyásolja a szerződéses jogviszony megszűnésének, a számlák bezárásának tényét és a felhasználó részére semmilyen költségvonzattal nem jár azzal, hogy a felhasználó a rendszert az üzletszabályzatunkban rögzített szabályok szerint köteles használni.
Fenti eljárás 2021. november 9. napjától kerül bevezetésre, ill. kiterjesztésre, azaz ezt követően kiállításra kerülő igazolások postai megküldésére nem kerül sor.
A szerződéses jogviszonyt korábban megszüntető, jelenleg aktív EQUILOR DIRECT hozzáféréssel nem rendelkező ügyfeleink számára a rendszer hozzáférést visszaállítjuk, így az EQUILOR DIRECT a korábban alkalmazott jelszóval, illetőleg a megszokott, ügyfél- és értékpapírszámla szerződésben meghatározott EQUILOR DIRECT felhasználónévvel ismét használható lesz. Amennyiben jelszavát elfejtette új jelszó SMS-ben történő megküldését ügyfélszolgálatunkon telefonos ügyintézés keretében a (06-1) 430-3980-as telefonszámon vagy személyesen azonosítást követően kezdeményezheti.
Az azonosításhoz csupán személyes adatokra, illetőleg érintett korábbi ügyfél- és értékapapírszámla szám, azaz ügyfélkód szükséges.

Esetleges további kérdései esetén kérjük, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.