TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 • Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

  • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
  • Díjtételeinek
  • A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató)
 • 2023. április 26. napjától hatályba lépő módosításáról.
 • Az Üzletszabályzat módosítását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 909/2014/EU RENDELETE az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek való megfelelést biztosító, az ügyletkötés előtti előzetes fedezetbiztosítás mellőzésével kötött ügylet szabályainak rögzítése indokolta. A hivatkozott új rendelkezések főként az elfogadható ügyfelekkel folytatott üzleti kapcsolatot érintik, és ezeket az Üzletszabályzat 3.9.13. pontja tartalmazza.

  A Kondíciós lista módosítását az egyes befektetési alapok forgalmazási kondícióinak frissítése, módosítása, a forgalmazott befektetési alapok körének bővítése indokolta.

  A Fedezetértékelési tájékoztató módosítása a hazai tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek alapletét igényét érintették.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

  Fedezetértékelési tájékoztató