Tájékoztató az Equilor üzletszabályzatának, díjtételeinek fedezetek befogadásának és értékelésének rendjének módosításáról, 2022. évi kereskedési és ügyfélforgalmi rend közzététele

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

 • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
 • Díjtételeinek,
 • A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató)
 • Panaszkezelési szabályzatának
 1. január 31. napjától hatályba lépő módosításáról.

A módosítások jellemzően az alábbiakra terjedtek ki

Üzletszabályzat

 • Ügyfél azonosítási szabályok pontosítása
 • Üzleti kapcsolatot követően kiállított igazolások megküldésének rendjének módosítása
 • Ügyfél- és értékpapírszámla szerződés rendes felmondását érintő szabályok változása
 • Ügyfél általi súlyos szerződésszegés esetköreinek pontosítása
 • Felelős őrzés szabályainak pontosítása

Díjtételek

 • Külföldre történő forint átutalás, deviza átutalás maximum díjának módosítása.
 • Felelős őrzésből való eszközkivonás díjának meghatározása
 • Technikai módosítások

Fedezetértékelési tájékoztató

 • Török lírát érintő ügyletek fedezeti, biztosítékképzési igényének változása

Panaszkezelési szabályzat, tájékoztató

 • Jogszabály változásból eredő technikai módosítások

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

Fentiek mellett Társaságunk az alábbiak szerint teszi közzé a 2022. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről szóló tájékoztatóját.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Díjtételek

Fedezetértékelési tájékoztató

Kereskedési rend

Panaszkezelési szabályzat, tájékoztató

Üzletszabályzat