Tájékoztató az EQUILOR Díjtételeinek módosításáról

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Díjtételeinek 2024. április 19. napjától hatályba lépő módosításáról.

A Díjtételek módosítása a Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás (KBTSZ) sikerdíjelszámolási szabályainak pontosítását foglalta magába, ill. az alkalmazott referenciahozamokat érintette.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Díjtételeket akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy Ön jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linkeken érthetők el: 

 

Díjtételek