Tájékoztató a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjének módosításáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az Üzletszabályzat mellékletét képező, A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató) 2022. október 24. napjától hatályba lépő módosításáról.

Fedezetértékelési tájékoztató módosításai jellemzően a hazai tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek fedezetképzési szabályait érintették.

Amennyiben az Ügyfél a módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Fedezetértékelési tájékoztató