Tájékoztató az üzleti kapcsolatot érintő egyes szabályozások módosításáról

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának mellékleteit képező egyes szabályzatok, hirdetmények 2023. augusztus 29. napjától hatálybalépő módosításairól.

A módosítások az alábbi szabályzatokat érintik:

Díjtételek módosítása jellemzően az EQUILOR által forgalmazott befektetési jegyek kondícióit és az egyedi megállapodás keretében végrehajtott kedvezményezetti zárolás díjtételeinek pontosítását érintette.

A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosítása az egyes kereskedési partnerek elnevezésének pontosítása mellett jellemzően a Tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek letétképzési kondícióit érintették.

A Legjobb végrehajtási politika módosítása az egyes kereskedési partnerek elnevezésének pontosítása mellett egyes ügyletkörök tekintetében a Saxo Bank A/S kereskedési partnerként történő alkalmazását foglalja magába az EQUILOR Trader online kereskedési platform, online kereskedési számlán kötött ügyletek vonatkozó szabályok pontosítása mellett.

Amennyiben az Ügyfél a fentiekben felsorolt szabályzatokat, mint az Üzletszabályzat mellékleteit akár részben, vagy teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linken érhető(k) el:

Díjtételek

Fedezetértékelési tájékoztató

Legjobb végrehajtási politika