Tájékoztató - Fedezetértékelési tájékoztató, fedezetbefogadási szabályok módosulása

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának mellékletét képező, A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató) 2024. július 22. napjától hatályba lépő módosításról.

A Fedezetértékelési tájékoztató, fedezetbefogadási szabályok módosítása a kereskedési partnerek fedezetkezelési szabályainak történő megfelelést hivatott biztosítani.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Fedezetértékelési tájékoztatót akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzat(ok) hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linkeken érthetők el: 

Fedezetértékelési tájékoztató