Tájékoztató az Equilor üzletszabályzatának, és annak egyes mellékleteinek módosításáról

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező

    • A befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató (Fedezetértékelési tájékoztató)
    • Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti megbízásokhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti megbízások tartalmi elemeiről
    • egyes keretszerződések így i) Megállapodás az EMIR által meghatározott kockázatcsökkentési intézkedések végrehajtásáról, ii) Megállapodás a származtatott ügyletek EMIR szerinti jelentéstételének átvállalásáról iii)Választottbírósági megállapodás egyes rendelkezéseinek frissítése

2023 november 21. napjától hatályba lépő módosításáról.

Az Üzletszabályzat módosítását  az egyes rendelkezések pontosítása mellett a 2020. január 14. napját megelőzően alkalmazott alkalmassági és megfelelőségi tesztek hatályon kívül helyezése,  a Budapesti Értéktőzsdén alkalmazott ún. Fix ügylet tőzsdei szabályozásának változása indokolta.

A Fedezetértékelési tájékoztató, fedezetbefogadási szabályok módosítása a felügyeleti elvárásoknak való megfelelést, illetőleg egyes elszámolóházak, kereskedési partnerek fedezetkezelési szabályainak történő megfelelést hivatott biztosítani.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Üzletszabályzat

Fedezetértékelési tájékoztató 

Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti megbízásokhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti megbízások tartalmi elemeiről