Tájékoztató az Equilor összeférhetetlenségi politikájának módosításáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-041432) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2021. július 27. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint.

A szabályzat módosítása a pénzügyi eszközök kibocsátásához kapcsolódó ajánlatok árképzésének szabályait érintette.

A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról