Tájékoztató az üzleti kapcsolatot érintő egyes szabályozások módosításáról

Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Társaság Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező Díjtételeinek 2023. január 01. napjától, illetőleg az Üzletszabályzat mellékletét képező Az EQUILOR Befektetési Zrt. végrehajtási politikájának, az Összeférhetetlenségi politika, valamint a Termék-irányítási politika 2022. december 28. napjától hatálybalépő módosításairól.

Az Üzletszabályzat módosítás jellemzően a Budapesti Értéktőzsdén alkalmazható ún. fix ügylet szabályainak alkalmazását, a Prágai Értéktőzsde, mint kereskedési helyszín feltüntetését és egyéb pontosításokat foglal magába.

A Díjtételek módosítása során

  • kivezetésre került az euró és svájci frank egyenlegekre felszámított Ügyfélszámla vezetés változó díja,
  • 30 millió forintról 40 millió forintra emelkedett a dematerializált értékpapírok letéti őrzése esetén alkalmazott alapdíj, amely negyedéves díja 0,025%-ra változik, illetőleg a letéti őrzési díjak az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott pénzügyi eszközökre is felszámításra kerül,
  • az ECO és ECO-KOMFORT éves számlavezetési díjak 16.990,- forintra módosultak, így amennyiben a számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjkedvezményre való jogosultság megállapítható, akkor az éves kedvezményes számlavezetési díj a 2023. évtől 9.990,- forintra változik, amely díj már a 2023. év tekintetében alkalmazásra kerül.

A díjak módosítását az általános piaci környezet változása, a partnerek és szolgáltatók díjainak és a letétkezeléshez kapcsolódó költségek emelkedése indokolta.

Az Összeférhetetlenségi politika, Legjobb végrehajtási politika és a Termék-irányítási szabályok módosítására a jogszabályban meghatározott éves felülvizsgálat keretében került sor.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, vagy teljes egészében nem fogadja el, úgy jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg azok az alábbi linken érhető(k) el: