Tájékoztató az Equilor üzletszabályzatának, díjtételeinek módosításáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit

  • Üzletszabályzatának és annak mellékleteit képező
  • Díjtételeinek

2022 augusztus 01. napjától hatályba lépő módosításáról.

Az Üzletszabályzat módosítását az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek 2022. augusztus 02. napjától hatálybalépő módosításai, illetőleg az újonnan bevezetésre kerülő számlavezetési szolgáltatások (speciális kapcsolt számlák) szabályainak rögzítése indokolta.

A kondíciós lista módosítását az egyes díjtételek pontosítása mellett többek között az új számlavezetési, pénzügyi eszköz értékpapírszámlára történő szolgáltatások díjainak meghatározása, bizonylatok utólagos másolási, elektronikus bizonylatok nyomtatási és az egyéb igazolások díjainak módosítása indokolta. A módosítások érintették továbbá az Erste pénzpiaci alapok vételi és visszaváltási jutalékait.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot ill. fentiekben felsorolt egyéb dokumentumokat akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-ral fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

Üzletszabályzat

Díjtételek