Tájékoztató az Equilor üzletszabályzatának, díjtételeinek és legjobb végrehajtási politikájának módosításáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékletét képező Díjtételeinek, valamint Legjobb végrehajtási politikájának 2021. július 07. napjától hatályba lépő módosításáról.

A módosítások jellemzően az alábbiakra terjedtek ki

* Üzletszabályzat
Befektetési tanácsadási szolgáltatás: a módosítások révén az EQUILOR új befektetési tanácsadási szolgáltatás típusként bevezette a Signature Investment Advisory, Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatást (KBTSZ). Az új szolgáltatás mellett Társaságunk fenntartja korábbi befektetési tanácsadási szolgáltatását a megszokott szabályok és feltételek, díjazás mellett, csupán annak elnevezése változik Premium Investment Advisory, Prémium Befektetési Tanácsadási (PBTSZ) szolgáltatásra, így a módosítások hatálybalépésekor befektetési tanácsadási szerződéssel rendelkező ügyfeleket a szolgáltatás nevének változásán kívül e módosítás nem érinti.
Az új, KBTSZ befektetési tanácsadási szolgáltatás egyes jellemzőiben eltér a megszokott szolgáltatásoktól, annak részletei a díjtételekben, üzletszabályzatban, illetőleg a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésben találhatók meg.

* Díjtételek
A Díjtételek módosítása jellemzően a KBTSZ szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, ezek mellett pontosításra kerültek a pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó szabályok, amelyek az egyes díjalapok meghatározása tekintetében bírnak relevanciával, ill. a korábbi egységes letétkezelési díj megkülönböztetésre került aszerint, hogy a szolgáltatás bizományosi szolgáltatásokkal együttesen vagy attól elkülönülve kerül igénybevételre. A Díjtételek módosítása nem érintette a korábban alkalmazott díjak emelkedését.

* Legjobb végrehajtási politika
A legjobb végrehajtási politika módosításai jellemzően a kereskedési helyszínek jegyzékét érintették, ill. pontosításra került a politika VII., Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtásának pontja.

Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot, Díjtételeket, Legjobb végrehajtási politikát akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:
Üzletszabályzat
Díjtételek
Legjobb végrehajtási politika