Jogi nyilatkozat

A www.equilor.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével, vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg a weboldalainkat.

Az Ön által megtekintett weboldalak üzemeltetője az Equilor Befektetési Zrt. (Budapest, 1026 Pasaréti út 122-124., földszint, a továbbiakban: EQUILOR). Az EQUILOR weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az EQUILOR nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, a jogosulatlan megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is. Az EQUILOR nem vállal felelősséget az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért. Az EQUILOR weblapjain bizonyos linkek olyan harmadik személy honlapjára vezetnek, melyek teljes mértékben az EQUILOR ellenőrzésén kívül áll. Ezen oldalak működéséért, az oldalak tartalmának jogszerűségéért, az oldalakon kínált szolgáltatásért, az EQUILOR nem vállal felelősséget. Az EQUILOR fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse vagy korlátozza. Az EQUILOR nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a weblapokhoz való hozzáférés állandó és hibamentes.

Az EQUILOR weblapjainak használatával Ön lehetővé teszi számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Az EQUILOR a fentiek elérése érdekében weboldalain többek között ún. cookie-kat (azaz sütiket) alkalmaz, amelynek célja a weboldal könnyebb használhatósága, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az EQUILOR a fentiek alapján rögzített információkat nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az EQUILOR által használt cookie-król bővebb tájékoztatást az EQUILOR Cookie - szabályzatában találhat.

Az EQUILOR kijelenti, hogy az Ön személyes adatait, az Ön vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a nálunk vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény , valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az EQUILOR adatkezeléséről bővebb információkat találhat az EQUILOR Általános Előzetes Adatvédelmi Tájékoztatójában, valamint a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatójában.

Az EQUILOR weboldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az EQUILOR nem vállal felelősséget. A weboldalakon megtalálható elemzések nem minősülnek az Equilor Befektetési Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy befektetési ajánlásának. Az EQUILOR elemzéseiben szereplő információk alapján készített előrejelzésekért, illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért az EQUILOR felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek. Az EQUILOR által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az EQUILOR Befektetési Zrt. Üzletszabályzata, Kondíciós Listája és egyéb Hirdetményei tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a honlapon, illetve az EQUILOR ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben.

Az EQUILOR több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube csatorna, stb.) saját profillal rendelkezik, melyen bejegyzéseket is közzé tesz. Ezen oldalakon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek megbízás megadására vonatkozó felhívásnak. Az itt található bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változásai hatással lehetnek. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. A közösségi oldalakon közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra vonatkozó, jelen jogi nyilatkozat érvényes.

Az EQUILOR weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az EQUILOR előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet akár részben, akár egészben, bármely módon felhasználni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

EQUILOR Befektetési Zrt. | szerzői joggal védve 1990- | Minden jog fenntartva.