Ügylet és szerződéskötést megelőző tájékoztatás

MIFID

ÜGYLET ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Általános információk az EQUILOR Befektetési Zrt.-ről:EQUILOR Befektetési Zrt., H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124,
Tel: +36 1 430 3980; Fax: +36 1 430 3981; E-mail: equilor@equilor.hu; www.equilor.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-041431
Adószám: 10379925-2-41
BIC kód: EQIEHUH1XXX
LEI kód: 529900T1LKV7RHL9PV68
GIIN: FJBCDF.99999.SL.348
Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel történő kapcsolattartás során alkalmazható nyelvek:Magyar
Az EQUILOR Befektetési Zrt. és ügyfelei közötti kapcsolattartás módjai, eszközei, a megbízások küldésének fogadásának módja, eszközei:Az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzatában foglaltak szerint.
Az EQUILOR Befektetési Zrt. befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásainak végzésére jogosító felügyeleti engedélyek száma, és a felügyeletet ellátó szervre vonatkozó adatok:

Felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: +36 1 489 9100, Központi fax: +36 1 489 9102
Webcím: felugyelet.mnb.hu
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Telefon: + 36 80 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Webcím: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Az MNB online alkalmazásai: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok
Az EQUILOR Zrt. tevékenységi engedélyeinek száma:

 • ÁPTF 73.051/1998. számú, 1998. november 09-én kelt határozata,
 • PSZÁF III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata alapján az Rt. befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése
 • PSZÁF E-III/139/2006. számú, 2006. február 27-én kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására,
 • PSZÁF 2607/1999. számú, 1999. december 31-én kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelése,
 • PSZÁF E-III-102/2005. számú, 2005. február 02-án kelt határozata alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult.
 • PSZÁF EN-III-57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bszt.) 5. §(1) f) pontja szerinti - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kütelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult.
Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel kapcsolatban álló ügynökökre vonatkozó információk

Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel kapcsolatban álló ügynökök:

Ügynök megnevezéseÜgynöki együttműködés típusa
Arian Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Jankovich utca 14. 2. em. 5., cégjegyzékszáma: 06-09-027097, adószáma: 27177316-1-06)A
BeKonet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8228 Lovas, Balatoni út 15.; cégj. szám: 19-09-517323 adószám: 24999612-1-19)B

BeKonet által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • Zombori Dávid EV (7300 Paks, Kalap utca 14.; cg.: 52229662; adószám: 68772145-1-37)
A

BeKonet által igénybevett, "B" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • COCOMP Bt. (2615 Csővár, Madách utca 1.; cg.: 13-06-066513; adószám: 28234104-1-13)
 • Serfőzőné Tóth Mária EV (2011 Budakalász, Márton Áron utca 18. ; cg.: 51253804; adószám: 68118152-1-33)
 • Starlight Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli, hrsz. 030/2.; cg.: 20-09-075240; adószám: 24911753-1-20)
 • Leone Gruppo Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82.; cégj. szám: 01-09-345601; adószám: 27029237-2-42)
 • NYNFUS Kft. (9400 Sopron, Mikoviny utca 72. 1. em. 3., cg.: 08-09-020053; adószám: 22717807-1-08)
B
EAST INVESTMENT GROUP Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 24-26. fszt. 2.; cégj. szám: 15-09-080728; adószám: 24358802-1-15)B

Federal Credit Union Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. II. em. B02007.; cégj. szám: 01-10-140338; adószám: 22966757-2-41)

Ügynök által igénybevett, eljárásra jogosult további közvetítők:

 • Bokros Máté Levente EV (1101 Budapest, Üllői út 120-122 4.ép. 1.lcsh. 2.em. 9.a.; nyilvántartási szám: 20567514; adószám: 60375744-1-42)
B
Maximumon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2067 Szárliget, Baross Gábor utca 29.; cégjegyzékszám: 11-09-028832; adószám29266560-2-11)A

Maximumon Korlátolt Felelősségű Társaság által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • JankiTeam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2371 Dabas, Zengő utca 3.; cégjegyzékszám: 13-09-213406; adószám: 29278437-2-13)
A
MENEDZSMENT FÓRUM INFORMATIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1011 Budapest, Jégverem utca 6. 2. em. 1. C.; cégj. szám: 01-09-689395 adószám: 12500442-2-41)A
MFC Equity Tőkepiaci Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 1. 6. em. 1. C.; cégj. szám: 01-09-375472 adószám: 28823137-2-41)A

MM Futures Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 2162 Őrbottyán, Mester utca 3. C.; cégj. szám: 13-09-208696 adószám: 28829504-2-13)

Az Ügynök és az EQUILOR Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó ügyféltájékoztató, közös hirdetmény az alábbi linken érhető el: hirdetmény

C
Portfolio Manager Befektetési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.; cégj. szám: 01-09-206820 adószám: 25296228-2-41)A
STF-BRÓKER Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 2085 Pilisvörösvár, Régitemető utca 3.; cégj. szám: 13-09-115882 adószám: 14089949-2-13)A
 • A Társaságunkkal együttműködő ügynökök Magyarországon kerültek nyilvántartásba vételre, és nem jogosultak az EQUILOR Zrt. ügyfelei pénzének, vagy egyéb eszközeinek kezelésére, az EQUILOR Zrt. kockázatára történő önálló kötelezettségvállalásra.
 • A Társaságunkkal együttműködő ügynökök ügyfél pénzét egyéb befektetési eszközeit az Ügynöki jogviszony keretében nem kezelhetik, annak átvételére kezelésére nem jogosultak,
 • Az ügynök és képviselője nem jogosult továbbá az EQUILOR Zrt. nevében semminemű kötelezettségvállalásra.
 • Az ügynök és képviselője az ügyféltől pénzt, értékpapírt nem vehet át, nem fogadhat be semmilyen megbízást az ügyfelek számla feletti rendelkezései körében, erre vonatkozó meghatalmazást az ügyféltől nem fogadhat el.
 • Az EQUILOR Zrt. és az ügyfél között fennálló jogviszonyban kizárólag az EQUILOR Zrt. által kibocsátott - az EQUILOR Zrt. feljogosított alkalmazottai által hitelesített - dokumentumok, értesítők, visszaigazolások minősülnek hivatalosnak, minősülnek hivatalos közlésnek.
 • Az EQUILOR Zrt. kizár minden az ügyfél által véletlenül vagy szándékosan nem a valóságnak megfelelő pl. értesítési cím - adatokból, elhallgatott tényekből származó kártérítést.
 • Az EQUILOR Zrt. kizárja a nem igazolható, szabálytalan ügyfélrendelkezésekből, megbízásból, azok végrehajtásának elmaradásából eredő felelősségét.
 • Az "A" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője szerződéskötési folyamathoz kapcsolódó feladatokat (így pl.: ügyfél-azonosítás, előzetes tájékozódási kötelezettséghez kapcsolódó kérdőívek, tájékoztatás) nem láthat el és az Ügyfelektől egyedi ügyletekre vonatkozó megbízásokat nem vehet fel.
 • Szerződéskötési folyamathoz kapcsolódó feladatokat (így pl.: ügyfél-azonosítás, előzetes tájékozódási kötelezettséghez kapcsolódó kérdőívek, tájékoztatás) kizárólag a fentiekben meghatározott, "B" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője láthat el.
 • Az Ügyfelektől egyedi ügyletekre vonatkozó megbízásokat kizárólag a fentiekben meghatározott, "C" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője vehet fel és továbbíthat az EQUILOR részére.
 • Az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszok és kérdések tekintetében kizárólag az EQUILOR Zrt. rendelkezik illetékességgel. A bejelentések ügyfélforgalmi időben, személyesen a Társaság székhelyén az ügyfélszolgálati munkatársaknál, ill. telefonon keresztül a +36 1 430 3980-as telefonszámon tehetők meg.
Portfólió-, vagyonkezelési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatóA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
2010.07.26-tól hatályos, portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás lakossági partner-besorolású ügyfelek részére
Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás lakossági partner-besorolású ügyfelek részére
EQUILOR Befektetési Zrt. hatályos üzletszabályzataHatályos üzletszabályzat
Az EQUILOR Zrt. működésének és tevékenységeinek főbb szabályai

A befektetési vállalkozások és működésük elsődleges szabályait az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Bsztv.
 • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
 • A BIZOTTSÁG 1287/2006/EK RENDELETE a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartásvezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról
Az EQUILOR Befektetési Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentésekAz EQUILOR Zrt. az ügyletek végrehajtásáról a jogszabályi kötelezettségeket figyelembe véve az üzletszabályzatban, valamint az ügyféllel kötött szerződésekben rögzített rendszerességgel (megbízások teljesítését követően a megbízást követő banki napon, számlakivonatok havi vagy negyedéves, portfóliókezelési szolgáltatás esetében havi vagy negyedéves rendszerességgel) és módon készít jelentéseket, visszaigazolásokat ügyfelei részére.
Az ügyfelek pénzügyi eszközeinek megóvását biztosító intézkedésekről, befektetővédelmi rendszerekrőlAz EQUILOR Zrt. a Befektetővédelmi Alap tagja.
A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
A BEVA által nyújtott biztosítás a bizományosi, kereskedelmi, portfoliókezelési, értékpapír letéti őrzési, illetve letétkezelési, ügyfélszámla vezetési és értékpapír-számlavezetési tevékenység körében megkötött szerződésekre terjed ki.
A Befektetővédelmi Alap által egy befektető részére fizethető kártalanítás összege 2016. január 1. napjától 100.000 euróra növekedett.
A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, az egymillió forint feletti részre pedig a követelés kilencven százaléka fizethető ki a befektető részére kártalanításként. A jogszabály módosítás révén a Befektetővédelmi Álap által vállalt kártalanítási összeg megegyezik a bankbetétek biztosítását végző Országos Betétbiztosítási Alap által garantált kártalanítási összeggel.
Részletesebb információk elérhetők az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának Befektetővédelmi szabályok pontjában, ill. a Befektetővédelmi Alap honlapján (www.bva.hu).
Tájékoztató a leendő Ügyfelek tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az Ügyfelek pénzügyi eszközeinek kezeléséről befektetővédelmi szabályok
Tájékoztató a leendő Ügyfelek tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, és az EMIR 39. cikke szerinti tájékoztató az ügyféleszközök egyéni, ill. gyűjtőszámlán történő nyilvántartási módjairólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
EMIR 39. cikke szerinti tájékoztató
Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank online, ügyfél- és értékpapírszámla lekérdező rendszerének használatához

Tájékoztató az MNB honlap, belépési azonosító és jelszavak használatához

Figyelemfelhívás az MNB honlap biztonságos használatához

Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. összeférhetetlenségi politikájárólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. végrehajtási politikájárólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról
A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/576 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerinti közzététel - végrehajtási helyszínek rangsora
A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Kiegészítő tájékoztatás végrehajtási politikához
1287/2006/EK rend. 27. cikke szerinti közzétételA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Közzététel
575/2013/EU rendelet szerinti éves kockázatkezelői közzétételAz Equilor Befektetési Zrt. 2021. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2020. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2019. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2018. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2017. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2016. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel
Tájékoztató a különböző pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (KID)

A dokumentumok megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokrólTájékoztató Kamatozó Kincstárjegyre vonatkozó ügyletekrőlESMA Befektetési útmutatóTájékoztató a magas tőkeáttételes kereskedés kockázatairól

Az EQUILOR által forgalmazott egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

Befektetési alapokra vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok elérhetőségei

A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

A Budapesti Értéktőzsdén elérhető pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

Az EQUILOR TRADER online kereskedési rendszeren keresztül elérhető pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

Magyar Takarékszövetkezeti Bank, mint végrehajtási helyszínen keresztül elérhető termékek Kiemelt Információit Tartalmazó Dokumentumok

Erste Bank Zrt., mint végrehajtási helyszínen keresztül elérhető termékek Kiemelt Információit Tartalmazó Dokumentumok

Az EQUILOR által forgalmazott pénzügyi eszközök termék-irányítási jellemzői

Hirdetmény a befektetési tanácsadás keretében ajánlható pénzügyi eszközökről, a kiválasztási folyamatról és az EQUILOR kibocsátókhoz, szolgáltatókhoz fűződő kapcsolatáról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 rendelete szerinti közzétételKözzététel
A Magyar Nemzeti Bank H-FH-III-5/2019. számú határozata szerinti tájékoztatóTájékoztatás a CFD termékekkel kapcsolatos termékintervenciós intézkedésekről
Tájékoztató a szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatátA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról
Az aktuális megbízások szempontjából releváns pénzügyi eszközök piaci helyzete tekintetében minden esetben érdeklődjön üzletkötőjétől, illetve szabályozott piacokra bevezetett termékek tekintetében információkhoz juthat az adott tőzsde honlapján. A főbb tőzsdék honlapjainak címeit honlapunkon az alábbi linkre kattintva találják meg.
Az EQUILOR Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége szempontjából releváns tőzsdék
Tájékoztató befektetési ügyletek kockázatairól
Tájékoztató a szerződéskötéshez, valamint a keretszerződések létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely az ügyfelet terheli.A számlavezetési szolgáltatáshoz és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjtételeit, valamint a különböző ügyletek során számlázasra kerülő jutalékokat díjakat az EQUILOR Zrt. kondíciós listája tartalmazza.
Aktuális kondíciós listánk megtekintéséhez kérjük, kattintson alábbi linkre:
Kondíciós lista
Általános előzetes (ex ante) költségtájékoztató
Előzetes (ex ante) költségtájékoztató - pénzügyi eszközönként
Befektetési alapok előzetes (ex ante) költségtájékoztató
Hirdetmény a speciális kibocsátású pénzügyi eszközökről
Tájékoztató a letétképzési kötelezettség, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjérőlA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató a letétképzési kötelezettség illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről
Bizományosi megbízásokra vonatkozó hirdetmények, szabályokA dokumentumok megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkekre:
Hirdetmény a telefonos megbízásokhoz alkalmazandó telefonszámokról
Hirdetmény a bizományosi megbízások kötelező tartalmi elemeiről
Tájékoztató a tartós befektetési és "NYESZ-R" számlán köthető ügyletekrőlA dokumentum(ok) megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi link(ek)re:
Hirdetmény a TBSZ szerződés keretében végrehajtható ügyletek, pénzügyi eszközök köréről
Hirdetmény a nyugdíj-előtakarékossági számlákon "NYESZ-R" végrehajtható ügyletek, jóváírható pénzügyi eszközök köréről
Tájékoztató az EQUILOR Megtakarítási Program Szolgáltatás (EMPSZ) keretében beszerzésre kerülő pénzügyi eszközrőlA dokumentum(ok) megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre: Hirdetmény
Adózási tájékoztatókA dokumentum(ok) megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi link(ek)re:
Adózási tájékoztató - 2013
PanaszkezelésA Bsztv. 121. §-ban meghatározott panasz- és bejelentések tekintetében az EQUILOR Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit a Társaság működésével, tevékenységével kapcsolatosan, lakossági ügyféltől származó panaszok, bejelentések hatékony, átlátható és gyors kezelésének módjáról. Kérjük, olvassa el a panaszkezelési szabályokra vonatkozó tájékoztatónkat.
A panaszok bejelentéséhez használandó formanyomtatvány alábbi linkre kattintva érhető el.
Nyomtatvány ügyfelek panaszainak bejelentéséhez és ügyintézéséhez
AdatvédelemA személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően az alábbi linkre kattintva olvasható az EQUILOR előzetes adatvédelmi tájékoztatása.
Előzetes általános adatvédelmi tájékozatatás
Adatvédelmi tájékoztatás - marketingcélú megkeresések
Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésének érdekében tett intézkedésekről

A 2017. évi LIII. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai alapján elvégzendő ügyfél-átvilágítási eljárásokról tájékoztatónak alábbi linkre történő kattintással érheti el.

Tájékoztató a dinamikus ügyfélátvilágítással kapcsolatos eljárásokról
Adategyeztetési nyilatkozat természetes személy
Adategyeztetési nyilatkozat jogi személy

Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásával kapcsolatos eljárásokról
Újraazonosítás 2019 - tényleges tulajdonosi nyilatkozat TERMÉSZETES személyeknek
Újraazonosítás 2019 - tényleges tulajdonosi nyilatkozat JOGI személyeknek

Ügyfélszámláról történő pénzátutalás, pénzátvezetés különös szabályaiÉrtesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról 2015.12.31. napjától
Kiszervezési tevékenység keretében szolgáltatást nyújtók jegyzékeA jegyzék megnyitásához kérjük, kattintson alábbi linkre:
Kiszervezési hirdetmény
Hatályon kívül helyezett hirdetmények, üzletszabályzatok, díjtételek alábbi linken érhetők elDokumentumarchívum
A 2007. évi CXXXVIII. tv. 123/A § 6) szerinti közzétételekKözzétételek
A 2007. évi CXXXVIII. tv. 20/C § 7) szerinti közzétételekHirdetmény az Audit Bizottság feladatairól
Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhozJogi nyilatkozat
Az EQUILOR 2016/958 (EU) Rendelet szerinti közzétételeHirdetmény a pénzügyi eszközökre, ill. azok piacaira vonatkozó, EQUILOR által kiadott információkról, kiadványokról
Online kereskedési rendszerekEQUILOR TRADER felhasználói kézikönyv