Tájékoztató az Equilor Zrt. üzletszabályzatának és egyéb szabályozó dokumentumainak módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 03. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat jelen tájékoztatóban meghatározott mellékletei.

Módosítások indoka, módosításokkal érintett témakörök:

Ahogy arról ügyfeleinket már korábban tájékoztattuk 2018. január 3. napjától lépnek hatályba a MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek és a hazai jogrendbe való implementációt megvalósító jogszabályok.

A jogszabályi megfelelés biztosítása szükségessé tette a belső eljárások és szabályzatok mellett egyes, az ügyfeleket érintő szabályzatok módosítását is. A jogszabályváltozással érintett főbb témaköröket kérjük, hogy tekintsék meg a MiFID II témakörben készített, honlapunk közzétételek menüjében elérhető tájékoztatóban.

Fentiek mellett fontos, hogy az egyes meghatalmazási ügykörök tekintetében pontosításra került a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jegyzésére, nyilvános vételi eljárásában való részvételre szóló meghatalmazási ügykör, amelyre ügyfelek által adott teljeskörű meghatalmazások értelemszerűen kiterjednek.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MiFID II-vel kapcsolatban további információk és tájékoztatások kerülnek a közel jövőben közzétételre, amelyről ügyfeleinket közzététel útján értesítjük. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék nyomon e témában adott tájékoztatásainkat.

A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.