Tájékoztató az Equilor Zrt. üzletszabályzatának és díjtételeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember 15. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat mellékletét képező kondíciós lista.

Módosításokkal érintett témakörök, módosítások indoka:

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság 2017. augusztus 31. napján kelt, H-EN-III-297/2017 számú határozatával hagyta jóvá a PLÁNINVEST Bróker Zrt. és Equilor Befektetési Zrt. között létrejött állomány-átruházási megállapodást, és ezzel az állomány-átruházást. Az üzletszabályzat valamint díjtételek módosításainak fő elemei az állomány-átruházáshoz kapcsolódó szabályozás kialakítása volt. EQUILOR az állomány-átruházás keretében átvett Ügyfelek számára új, ún. ECO és ECO-KOMFORT számlacsomagokat alakított ki, ill. meghatározta az ezen számlatípusok feletti rendelkezés speciális szabályait, amelyek kizárólag e számlatípusok esetében kerülnek alkalmazásra, azaz az állomány-átruházással nem érintett ügyfeleket nem érintik. További információk az állomány-átruházásról: https://ujszolgaltatom.equilor.hu/

Fentiek mellett az üzletszabályzatban pontosításra kerültek

 • az ügyfél-átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatos egyes üzletszabályzati rendelkezések,
 • az üzleti kapcsolat során, megbízásokhoz kapcsolódó ügyfél-azonosítási szabályok,
 • az ügyfél által előzetesen meghatározott EQUILOR DIRECT felhasználónév módosításának szabályai,
 • kézbesítés, értesítés, kézbesítési vélelem szabályai,
 • felelős őrzés szabályai,
 • ügyfél általi súlyos szerződésszegés esetkörei,
 • számlavezetési csomagokra vonatkozó szabályok,
 • MNB ESZLA honlaphoz alkalmazandó azonosító megküldésének szabályai,

Díjtételeink módosításai alábbi területeket érintették:

 • állomány-átruházáshoz kapcsolódó díjtételek kialakítása,
 • komfort számlacsomaghoz kapcsolódó értesítési szabályok pontosítása,
 • felelős őrzés díjának meghatározása,
 • egyes zárolások díjtételeinek módosítása
 • befektetési jegy vételi és eladási kondíciók kiegészítése, frissítése.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az üzletszabályzat, és díjtételek általános 2017. szeptember 15-i hatálybalépése mellett az állomány-átruházáshoz kapcsolódó rendelkezések 2017. november 28. napjával, az állomány-átruházás hatályosulásával lépnek hatályba.

A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

Üzletszabályzat

Díjtételek