Értesítés zártkörű értékesítésről

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.", székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója, ezúton tájékoztatja a befektetőket és hitelezőket, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." tulajdonát képező, a QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; Cg.: 01-10-044324, továbbiakban: Bank) 100 % mértékű részesedést és befolyást biztosító, dematerializált részvényeit a Tpt. 14. § rendelkezései szerint, zártkörűen értékesíti.

A felszámoló a részvénycsomag értékesítését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján bonyolítja le. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., email: ajanlattetel@equilor.hu).

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 05. napja, 12.00 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.