2020. évi adóigazolások megküldése, természetes személy ügyfelek

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 1-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk természetes személy ügyfeleinket, volt ügyfeleinket a 2020. évi adóigazolások megküldésének módjáról.

Az Equilor Befektetési Zrt. a 2020. adóévre vonatkozó adóigazolást, ill. tartós befektetési számlákról szóló igazolásokat elkészítette és a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

Az igazolások a számlaszerződés szerinti számlacsomagnak megfelelő módon kerülnek továbbításra ügyfeleink részére.

Az E-OPTIMUM, ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére az EQUILOR DIRECT postafiókba kézbesítjük pdf dokumentum formájában az igazolást, míg STANDARD, KOMFORT, ECO-KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink, volt ügyfeleink részére postai úton továbbítjuk az igazolásokat.

A 2020-as évben számlával rendelkező, ám a számlát az adóigazolás kézbesítésének időpontjáig megszüntető, korábban E-OPTIMUM, ECO számlacsomagot használó ügyfeleink esetében Társaságunk ideiglenesen ismét hozzáférhetővé teszi a korábban használt EQUILOR DIRECT számlainformációs rendszer postafiók szolgáltatását, amelyből letölthetők lesznek az érintett igazolások.

Az EQUILOR DIRECT rendszerbe az érintett, jelzett időszakban számlát záró ügyfelek az SMS-ben ismételten megküldött friss jelszóval léphetnek be.

A jelszót tartalmazó SMS üzenetet automatikusan küldjük meg érintett, volt ügyfeleink részére, a Társaságunk rendelkezésére álló üzleti kapcsolat során az ügyfél által megadott mobiltelefonszámra.

A jelszó SMS-ek ismételt megküldésére 2021. február 8. 18. óra 00 perctől kerül sor. A számlazárással érintett ügyfeleinket, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail üzenet útján, közvetlenül is értesítettük.

Amennyiben egy adott tartós befektetési számla került megszüntetésre az időszakban és az ügyfél továbbra is rendelkezik főszámlával, valamint aktív EQUILOR DIRECT hozzáféréssel, akkor a megszüntetett számlához kapcsolódó igazolás szintén az EQUILOR DIRECT rendszerben lesz elérhető, ill. ezen igazolások postai úton is megküldésre kerülnek az érintett ügyfelek részére. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiókot Társaságunk ideiglenesen szintén elérhetővé teszi. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiók a megfelelő számla kiválasztásával érhető el.

A rendszerbe történő belépést követően kérjük, az igazolást tartalmazó pdf fájl saját számítógépre való letöltését, annak további megőrzése és felhasználása érdekében.

További kérdések esetén kérjük, hogy üzleti óráinkban forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, a 430-3980-as telefonszámon.