Gyengénlátó barát felület

Tündérszikla 2030 kötvény Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése

Tündérszikla tájékoztató

2014. évi éves beszámoló (2. számú melléklet)

2014. évi könyvvizsgálói jelentés (3. számú melléklet)

2015. évi éves beszámoló (4. számú melléklet)

2015. évi könyvvizsgálói jelentés (5. számú melléklet)

2015. évi konszolidált IFRS beszámoló (6. számú melléklet)

2015. évi IFRS könyvvizsgálói jelentés (7. számú melléklet)

Tündérszikla hirdetmény

Dunahouse

Dunahouse

Plotinus Nyrt. Nyilvános kötvénykibocsátási program

A Plotinus Nyrt. (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.., Cg.: 10-10-020286)
a "Plotinus Kötvényprogram 2015-2016" elnevezésű kötvényprogramjának keretében kibocsátandó kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). A kötvénykibocsátási programhoz készített alaptájékoztatók és hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2015.05.20-án kelt H-KE-III-545/2015. számú határozatával jóváhagyta. Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Alaptájékoztatót, annak mellékleteit és Hirdetményt a Tisztelt Befektetők számára.

Alaptájékoztató, és annak 1. és 2. sz. melléklete
Alaptájékoztató 3. sz. melléklete
Alaptájékoztató 4. sz. melléklete
Alaptájékoztató 5. sz. melléklete
Hirdetmény

A kötvényprogram keretében történő első kötvénykibocsátás (PLOTINUS 2019/A) végleges feltételei az alábbi linken érhetők el. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét arra, hogy a végleges feltételek eltérően rendelkeznek a lakossági és az intézményi befektetők vonatkozásában.

Végleges Feltételek "PLOTINUS 2019/A" kötvény 2015.06.08., lakossági jegyzők
Végleges Feltételek "PLOTINUS 2019/A" kötvény 2015.06.08., intézményi jegyzők

A PLOTINUS 2019/A kötvények 2015. június 15-18. között jegyezhetők az Equilor Befektetési Zrt.-nél.

Az értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@www.equilor.hu

A Plotinus 2019/A elnevezésű kötvények jegyzési időszaka 2015. június 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

A MOL vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatott tett a TVK részvényekre

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett, sikeres és lezárt nyilvános vételi ajánlattételt követően élni kíván a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja és a 76/D. §-a szerinti vételi jogával minden olyan részvény tekintetében, amely az ajánlat eredményeképpen nem került a tulajdonába.

Ennek megfelelően a MOL az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a Tpt.76/D. §-a alapján:

Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat

TVK Vételi ajánlat eredménye

A MOL Nyrt. Eredményesnek minősíti a TVK Nyrt. törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatát

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2015. március 5-én lezárult.

A MOL Nyrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében a TVK Nyrt. törzsrészvényei közül 1.028.926 darab részvényt (a közkézhányad 82,4%-át) ajánlottak fel érvényesen megvételre. A MOL Nyrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után a MOL Nyrt. részesedése a TVK Nyrt-ben 94,86%-ról 99,10%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről

További információ, kapcsolat:
Befektetői Kapcsolatok + 36 1 464 1395
fax: + 36 1 464 1335

TVK ajánlat

Az MNB jóváhagyta a MOL TVK részvényekre tett nyilvános vételi ajánlatát

A MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. január 13-án részvényenként 4.984 forinton önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által még nem birtokolt törzsrészvényeire. Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az UniCredit Bank Hungary Zrt., Társ-Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Az önkéntes nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank a 2015. február 2-án hozott H-KE-III-252/2015.számú határozatával jóváhagyta.

Ajánlati ár: 4.984 forint / részvény
Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja: 2015. február 4.
Az Ajánlati Időtartam Zárónapja: 2015. március 5.

A tranzakcióval összefüggő jóváhagyott dokumentáció

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése

További információ
UniCredit Bank Zrt.: +36-40-50-40-50 (csak belföldről hívható), vagy +36-1-325-3200
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

E-STAR nyilvános kötvénykibocsátás

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. csődeljárásával kapcsolatos tájékoztatók.

Az E-Star Alternatív Nyrt. (korábban RFV) (székhely: 1122 Budapest, Székács utca 29., Cg.: 01-10-045428,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót és annak kiegészítéseit a Tisztelt Befektetők számára.

Az E-Star kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott "RFV 2014/A" kötvény jegyzési időszaka 2011. augusztus 17-én lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közlemény itt olvasható.

Az E-Star kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott "E-STAR 2015/A" kötvény jegyzési időszaka 2011. augusztus 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közlemény itt olvasható.

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@www.equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@www.equilor.hu

ALTEO Nyrt. nyilvános kötvénykibocsátás

Az Alteo Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A., Cg.: 01-10-045985,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

Minden olyan új és már meglévő ügyfelünk számára, aki ALTEO kötvényt jegyez, elengedjük a TBSZ számlavezetési díjat! A TBSZ számláról bővebb tájékoztatás itt található!

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@www.equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@www.equilor.hu

Plotinus nyilvános kötvénykibocsátás

A Plotinus Nyrt. (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1., Cg.: 10-10-020286) Plotinus Prémium elnevezésű kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Összevont Tájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

Abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke meghaladja az 500.000.000 Ft-, azaz ötszázmillió forintot, az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz a jegyzési nyilatkozatok megtételének időbeni sorrendjét követve kerül sor a jegyzések elfogadására.

A Plotinus Prémium elnevezésű kötények jegyzési időszaka 2013. szeptember 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@www.equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@www.equilor.hu

Nyilvános vételi ajánlat a tvk részvényekre

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. január 13-án részvényenként 4.984 forinton önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által még nem birtokolt törzsrészvényeire. Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az UniCredit Bank Hungary Zrt., Társ-Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB az önkéntes nyilvános vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Önkéntes nyilvános vételi ajánlat
Működési terv és gazdasági tevékenységről szóló jelentés

További információ:
UniCredit Bank Zrt.: +36-40-50-40-50 (csak belföldről hívható), vagy +36-1-325-3200
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

B-TEL kötvénykibocsátás

Business Telecom nyilvános kötvénykibocsátás

A Business Telecom Nyrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., Cg.: 03-10-100448,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

A BTEL 2014/A kötvény intézményi jegyzése 2012. május 25-én lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

A BTEL 2014/A kötvény lakossági jegyzése 2012. június 6-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

QUESTOR Pályázat

QUESTOR Pályázat

B-TEL kötvénykibocsátás tájékoztató anyagai

Az összevont plotinus tájékoztató és mellékletei, továbbá a vonatkozó hirdetmény az alábbi linkekre történő kattintással tölthető le.

A Plotinus prémium elnevezésű kötények főbb paraméterei:

A Plotinus Prémium elnevezésű kötények jegyzési időszaka 2013. szeptember 16-tól 2013. szeptember 19-ig tart. kötvényjegyzésre az Equilor Zrt. székhelyén (1037 Budapest, Bontevideo U. 2/C.) nyílik lehetőség.

A kötvényprogram első sorozata keretében kibocsátott „ALTEO 2014/D” kötvény jegyzési időszaka intézményi jegyzők esetében 2011. november 15-től 17-ig (16 óra) tart, míg a lakossági jegyzők 2011. november 15-től 21-ig (16 óra) adhatják le jegyzési igényeiket.

A kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott „E-STAR 2015/A” és „RFV 2014/A” kötvény végleges feltételei

A kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott „E-STAR 2015/A” kötvény jegyzési időszaka intézményi jegyzők esetében 2011. augusztus 12-tól autusztus 18-ig (16 óra) tart, lakossági jegyzésre nem kerül sor.

A kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott „RFV 2014/A” kötvény jegyzési időszaka intézményi jegyzők esetében 2011. augusztus 12-tól autusztus 17-ig (16 óra) tart, lakossági jegyzésre nem kerül sor.

Az RFV kötvényprogram korábbi sorozatai

 
A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok