Dunahouse

Dunahouse

PLOTINUS nyrt. nyilvános KÖTVÉNYkibocsátási program

A Plotinus Nyrt. (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.., Cg.: 10-10-020286)
a ?Plotinus Kötvényprogram 2015-2016" elnevezésű kötvényprogramjának keretében kibocsátandó kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). A kötvénykibocsátási programhoz készített alaptájékoztatók és hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2015.05.20-án kelt H-KE-III-545/2015. számú határozatával jóváhagyta. Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Alaptájékoztatót, annak mellékleteit és Hirdetményt a Tisztelt Befektetők számára.

Alaptájékoztató, és annak 1. és 2. sz. melléklete 
Alaptájékoztató 3. sz. melléklete 
Alaptájékoztató 4. sz. melléklete 
Alaptájékoztató 5. sz. melléklete 
Hirdetmény

A kötvényprogram keretében történő első kötvénykibocsátás (PLOTINUS 2019/A) végleges feltételei az alábbi linken érhetők el. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét arra, hogy a végleges feltételek eltérően rendelkeznek a lakossági és az intézményi befektetők vonatkozásában. 

Végleges Feltételek ?PLOTINUS 2019/A? kötvény ? 2015.06.08., lakossági jegyzők
Végleges Feltételek ?PLOTINUS 2019/A? kötvény ? 2015.06.08., intézményi jegyzők

A PLOTINUS 2019/A kötvények 2015. június 15-18. között jegyezhetők az Equilor Befektetési Zrt.-nél.

Az értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@equilor.hu

 

A Plotinus 2019/A elnevezésű kötvények jegyzési időszaka 2015. június 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

A MOL vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatott tett a TVK részvényekre

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett, sikeres és lezárt nyilvános vételi ajánlattételt követően élni kíván a Tpt. 69. § (6) bekezdés e) pontja és a 76/D. §-a szerinti vételi jogával minden olyan részvény tekintetében, amely az ajánlat eredményeképpen nem került a tulajdonába.

Ennek megfelelően a MOL az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a Tpt.76/D. §-a alapján:

Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat

 

TVK vételi ajánlat eredménye

A MOL Nyrt. eredményesnek minősíti a TVK Nyrt. törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatát

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint ajánlattevő ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlattétel 2015. március 5-én lezárult.

A MOL Nyrt. részére a nyilvános vételi ajánlat keretében a TVK Nyrt. törzsrészvényei közül 1.028.926 darab részvényt (a közkézhányad 82,4%-át) ajánlottak fel érvényesen megvételre. A MOL Nyrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősíti.

Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után a MOL Nyrt. részesedése a TVK Nyrt-ben 94,86%-ról 99,10%-ra emelkedik.

A kapcsolódó dokumentum letöltése:
? Nyilatkozat a nyilvános vételi ajánlat eredményéről


További információ, kapcsolat:
Befektetői Kapcsolatok + 36 1 464 1395
fax: + 36 1 464 1335

 

TVK ajánlat

Az MNB jóváhagyta a MOL TVK részvényekre tett nyilvános vételi ajánlatát

A MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. január 13-án részvényenként 4.984 forinton önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által még nem birtokolt törzsrészvényeire. Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az UniCredit Bank Hungary Zrt., Társ-Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Az önkéntes nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank a 2015. február 2-án hozott H-KE-III-252/2015.számú határozatával jóváhagyta.

Ajánlati ár: 4.984 forint / részvény
Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja: 2015. február 4.
Az Ajánlati Időtartam Zárónapja: 2015. március 5.

A tranzakcióval összefüggő jóváhagyott dokumentáció

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok letöltése

További információ
UniCredit Bank Zrt.: +36-40-50-40-50 (csak belföldről hívható), vagy +36-1-325-3200 
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

 

E-Star nyilvános kötvénykibocsátás

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. csődeljárásával kapcsolatos tájékoztatók.

Az E-Star Alternatív Nyrt. (korábban RFV) (székhely: 1122 Budapest, Székács utca 29., Cg.: 01-10-045428,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót és annak kiegészítéseit a Tisztelt Befektetők számára.

Az E-Star kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott ?RFV 2014/A? kötvény jegyzési időszaka 2011. augusztus 17-én lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közlemény itt olvasható.

Az E-Star kötvényprogram hetedik sorozata keretében kibocsátott ?E-STAR 2015/A? kötvény jegyzési időszaka 2011. augusztus 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közlemény itt olvasható.

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@equilor.hu

Alteo Nyrt. nyilvános kötvénykibocsátás

Az Alteo Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A., Cg.: 01-10-045985,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

Minden olyan új és már meglévő ügyfelünk számára, aki ALTEO kötvényt jegyez, elengedjük a TBSZ számlavezetési díjat! A TBSZ számláról bővebb tájékoztatás itt található!

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@equilor.hu

Plotinus nyilvános kötvénykibocsátás

A Plotinus Nyrt. (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.., Cg.: 10-10-020286) Plotinus Prémium elnevezésű kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Összevont Tájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

Abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke meghaladja az 500.000.000 Ft-, azaz ötszázmillió forintot, az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz a jegyzési nyilatkozatok megtételének időbeni sorrendjét követve kerül sor a jegyzések elfogadására.

A Plotinus Prémium elnevezésű kötények jegyzési időszaka 2013. szeptember 18-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja

A tájékoztatóval, értékesítéssel kapcsolatos további kérdéseik esetén kérjük, forduljanak munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Lakossági ügyfelek: Tel: +36 1 430 3980
E-mail: equilor@equilor.hu

Intézményi ügyfelek: Szegner Balázs
Tel: +36 1 430 3990
E-mail: balazs.szegner@equilor.hu

Nyilvános vételi ajánlat a TVK részvényekre

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. január 13-án részvényenként 4.984 forinton önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által még nem birtokolt törzsrészvényeire. Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az UniCredit Bank Hungary Zrt., Társ-Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el.

Az önkéntes nyilvános vételi ajánlat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB az önkéntes nyilvános vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá.

A tranzakcióval összefüggő dokumentáció:

Önkéntes nyilvános vételi ajánlat
Működési terv és gazdasági tevékenységről szóló jelentés

További információ: 
UniCredit Bank Zrt.: +36-40-50-40-50 (csak belföldről hívható), vagy +36-1-325-3200 
Equilor Befektetési Zrt.: +36-1-430-3980

B-Tel kötvénykibocsátás

BUSINESS TELECOM NYILVÁNOS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

A Business Telecom Nyrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., Cg.: 03-10-100448,) az általa kötvényprogram keretében kibocsátandó Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának megszervezésével és lebonyolításával bízta meg az EQUILOR Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet, Cg.: 01-10-041431). Az EQUILOR Zrt. forgalmazói feladatkörében eljárva az alábbiakban teszi közzé a kötvényprogramhoz kapcsolódó Összevont Alaptájékoztatót a Tisztelt Befektetők számára.

A BTEL 2014/A kötvény intézményi jegyzése 2012. május 25-én lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

A BTEL 2014/A kötvény lakossági jegyzése 2012. június 6-án lezárult. A jegyzés eredményéről szóló közleményt itt olvashatja.

QUESTOR Pályázat

QUESTOR Pályázat

A KÖTVÉNYPROGRAM HARMADIK SOROZATA KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT „BTEL 2014/A” KÖTVÉNY VÉGLEGES FELTÉTELEI

AZ ÖSSZEVONT Plotinus TÁJÉKOZTATÓ ÉS MELLÉKLETEI, TOVÁBBÁ A VONATKOZÓ HIRDETMÉNY AZ ALÁBBI LINKEKRE TÖRTÉNŐ KATTINTÁSSAL TÖLTHETŐ LE.

A PLOTINUS PRÉMIUM ELNEVEZÉSŰ KÖTÉNYEK FŐBB PARAMÉTEREI:

A PLOTINUS PRÉMIUM ELNEVEZÉSŰ KÖTÉNYEK JEGYZÉSI IDŐSZAKA 2013. SZEPTEMBER 16-TÓL 2013. SZEPTEMBER 19-IG TART. KÖTVÉNYJEGYZÉSRE AZ EQUILOR ZRT. SZÉKHELYÉN (1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 2/C.) NYÍLIK LEHETŐSÉG.

A KÖTVÉNYPROGRAM ELSŐ SOROZATA KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT „ALTEO 2014/D” KÖTVÉNY JEGYZÉSI IDŐSZAKA INTÉZMÉNYI JEGYZŐK ESETÉBEN 2011. NOVEMBER 15-TŐL 17-IG (16 ÓRA) TART, MÍG A LAKOSSÁGI JEGYZŐK 2011. NOVEMBER 15-TŐL 21-IG (16 ÓRA) ADHATJÁK LE JEGYZÉSI IGÉNYEIKET.

A KÖTVÉNYPROGRAM HETEDIK SOROZATA KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT „E-STAR 2015/A” ÉS „RFV 2014/A” KÖTVÉNY VÉGLEGES FELTÉTELEI

A KÖTVÉNYPROGRAM HETEDIK SOROZATA KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT „E-STAR 2015/A” KÖTVÉNY JEGYZÉSI IDŐSZAKA INTÉZMÉNYI JEGYZŐK ESETÉBEN 2011. AUGUSZTUS 12-TÓL AUTUSZTUS 18-IG (16 ÓRA) TART, LAKOSSÁGI JEGYZÉSRE NEM KERÜL SOR.

A KÖTVÉNYPROGRAM HETEDIK SOROZATA KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT „RFV 2014/A” KÖTVÉNY JEGYZÉSI IDŐSZAKA INTÉZMÉNYI JEGYZŐK ESETÉBEN 2011. AUGUSZTUS 12-TÓL AUTUSZTUS 17-IG (16 ÓRA) TART, LAKOSSÁGI JEGYZÉSRE NEM KERÜL SOR.

AZ RFV KÖTVÉNYPROGRAM KORÁBBI SOROZATAI