Nyesz gyakori kérdések – Equilor
Gyengénlátó barát felület

NYESZ-R Számla - Gyakran feltett kérdések

 1. Hogyan lehetséges másik szolgáltatótól NYESZ-R számla egyenlegeket áthozni?

  Jelezze jelenlegi szolgáltatójának, hogy NYESZ-R számláját másik befektetési szolgáltatónál kívánja a jövőben vezetni. Ez esetben régi szolgáltatója igazolást állít ki, amelyet Önnek be kell mutatnia az EQUILOR Zrt. részére. Az igazolás alapján az EQUILOR Zrt. a nála nyitott számlára a korábbi állapotnak megfelelően tudja befogadni a korábbi számlán felhalmozott eszközöket. Amire fontos ügyelnie NYESZ-R egyenleg áthozatala esetén:

  • A korábbi szolgáltató számára jelezze, hogy Ön az átutalásokkal és átvezetésekkel NYESZ-R számla áthozatalát kéri, és ezzel nem kezdeményez ún. nem-nyugdíj szolgáltatásnak minősülő felhasználást.
  • Az eszközök EQUILOR Zrt.-nél vezetett ("új") NYESZ-R számlára történő átvezetése, átutalása során a közlemény rovatban minden esetben kerüljön feltüntetésre az Ön EQUILOR Zrt.-nél vezetett NYESZ-R számlájának kódja, és a NYESZ-R megjelölés.
  • A korábbi szolgáltatótól kapott igazolást feltétlenül adja át az EQUILOR Zrt. részére.
  • Korábbi szolgáltatójánál az átvezetést, illetőleg átutalást követően szüntesse meg NYESZ-R számláját, hiszen egyidőben, csak egy NYESZ-R számla vezethető.
 2. Párhuzamosan hány NYESZ-R számlát tarthatok fent?

  A hatályos adójogszabályok alapján csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla vehető figyelembe, amelyet a számlavezetőnek "NYESZ-R" megkülönböztető jelzéssel kell ellátnia. Adókedvezmény csak a "NYESZ-R" megkülönböztetett jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számla után vehető igénybe, valamint csak az ilyen jelzéssel ellátott számlán végrehajtott befektetések hozamai - az osztalék kivételével írhatók jóvá a számlán adómentesen. Az EQUILOR Zrt.-nél kizárólag "NYESZ-R" jelzésű nyugdíj-előtakarékossági számla nyitható.

 3. Az osztalék jövedelmekre is kiterjed az adómentesség?

  Nem. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adómentes bevételekről szóló 1. számú mellékletének 7.16. b) pontja alapján a NYESZ-R számlán jóváírt osztalék nem tartozik az adómentes bevételek közé, így osztalékadót NYESZ-R számla vonatkozásában is meg kell fizetni.

 4. Mikor kell bevallani és az adóterhét megfizetni az osztalékból származó jövedelmeknek?

  Az EQUILOR Zrt.-nél vezetett NYESZ-R számlákon jóváírt osztalékjövedelem után fizetendő adót az osztalék kifizetését követő évben kell bevallani, és megfizetni az EQUILOR Zrt. által kiadott adóigazolásban feltüntetett adatok alapján.

 5. Hogyan értelmezendő, hogy a NYESZ-R számlán a befizetést követő első ügylet a befizetés összegéig díjmentes?

  Ha Ön befizet vagy átutal egy összeget a NYESZ-R számlájára, akkor az összeg jóváírása után Önnek egy darab, vagyis az első vételi ügyletéért, amelynek az értéke nem haladja meg a befizetést, az EQUILOR Zrt. nem számít fel jutalékot. A két feltételnek (a befizetésnek és befizetést követő első ügyletnek) együttesen kell megvalósulnia. Például ha Ön 100 000 Ft-ot átutal, és 50 000 Ft értékben vásárol részvényt, akkor azért az EQUILOR Zrt. jutalékot nem számít fel. Azonban ha ezt követően ismét vásárol részvényt szintén 50 000 Ft értékben, akkor azért az EQUILOR Zrt. már felszámítja az ügyletre érvényes, mindenkor hatályos díjtételeiben feltüntetett jutalékot, mivel ezen ügylet már a befizetést követő a második ügyletnek minősül.

 6. Másik NYESZ-R számla áthozatala esetén újra érvényes-e az első ingyenes befektetés?

  A pénzeszközök másik szolgáltatótól az EQUILOR Zrt-hez történő áthozatala az Ön EQUILOR Zrt.-nél vezetett NYESZ-R számlája szempontjából első befizetésnek minősül, így ezen összeg erejéig díj nem kerül felszámításra az 5. pontban foglaltak figyelembevételével.

 7. Áthozatal esetén újraindul a 3 éves kifizetési moratórium?

  NYESZ-R számla áthozatala esetén a hároméves kifizetési moratórium nem kezdődik újra.

 8. Mi történik, ha az ügyfél csak egy részét szeretné felvenni a NYESZ-R számla egyenlegének, azaz részbeni nem-nyugdíj szolgáltatást vesz igénybe? Ebben az esetben milyen adófizetési kötelezettség keletkezik? Megmarad a számla? Milyen időtávra kell visszafizetnie az átutalt kedvezményeket?

  Ha Ön azelőtt kíván hozzáférni NYESZ-R számlán tartott befektetéséhez, mielőtt a kifizetés nyugdíjjellegű kifizetésnek minősülne, akkor

  • arra az adóévre nézve, amikor bármekkora összeget kivesz számlájáról, adókedvezményt nem vehet igénybe, függetlenül attól, hogy mekkora összeget fizetett be ebben az adóévben
  • a korábban kapott adókedvezményeket, amelyek ténylegesen jóváírásra kerültek NYESZ-R számláján, 20%-kal növelten adóbevallásában be kell vallania és meg kell fizetnie, tehát a kedvezményeket a teljes időtávra vissza kell fizetni
  • ha nagyobb összeg/érték utalásáról/transzferálásáról/kifizetéséről rendelkezik, mint amekkora a számla fenntartása alatti befizetéseinek összege, kapott osztalékai és a kapott adókedvezménye összege, a különbözet egyéb jövedelemnek minősül, amelyet az adóév végén kell bevallania, valamint a személyi jövedelemadóját és egészségügyi hozzájárulását megfizetnie.
  • Ebben az esetben a NYESZ-R számla megszűnik.
 9. Mi történik, ha NYESZ-R-ről TBSZ-re történő átvezetést kezdeményez? Lehetséges korábban megvásárolt értékpapírokat áttranszferálni a NYESZ-R számláról a TBSZ számlára az átalakítás keretében?

  Ön a tárgyévben, azaz az átvezetés évében nem tehet adónyilatkozatot, így nem jogosult az adóvisszatérítésre és vissza kell fizetni és be kell vallani az átalakítás évében, ill. az azt megelőző évben visszautalt adókedvezményt és annak 20%-át. Az átalakítással a NYESZ-R számla megszűnik. NYESZ-R számla TBSZ számlára történő átalakítása esetén lehetősége van értékpapírok átvezetésére is.

 10. NYESZ-R számláról csak az átvezetés évében nyitott "gyűjtőéves" TBSZ számlára lehet áthozni az eszközöket?

  Igen, mivel TBSZ számlára történő befizetésre kizárólag a gyűjtőévben van lehetőség.

 11. Nem-nyugdíj szolgáltatásnak minősülő felhasználáskor csak a ténylegesen visszautalt adókedvezményt kell visszafizetni, vagy a teljes összegre eső részt, esetleg büntető kamatot is?

  Nem-nyugdíj szolgáltatásnak minősülő felhasználás esetén Önnek a korábban kapott mindazon adókedvezményt, amelyek ténylegesen jóváírásra kerültek NYESZ-R számláján, 20%-kal növelten kell bevallani és megfizetni.

 12. Transzferáltatható értékpapír normál számláról a NYESZ-R számlára?

  Nem. A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a nyugdíj értékpapírszámlán csak a nyugdíj pénzszámla egyenlegének fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó értékpapír írható jóvá.

Budapest, 2012. november 12.

Fontos figyelmeztetés!

A magyarországi adózási szabályokra vonatkozó tájékoztató a 2012. január 1-jétől hatályos adójogszabályok alapján került összeállításra. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az EQUILOR Zrt. fenntartja a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásnak, módosításnak jogát. Ezen tájékoztató ismerete nem mentesíti az adózót az alól, hogy az adótörvények mindenkori hatályos rendelkezéseiről elvárható módon maga is tájékozódjon, ill. szükség esetén adótanácsadó segítségét vegye igénybe.

A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak.

Az EQUILOR Zrt. nem vállal felelősséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezések fentiektől eltérő értelmezéséből, vagy a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért. Az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó ügyfél felelőssége. A tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.

Nemzetközi ügyletek esetén vegye figyelembe, hogy az ügyletkötés helyén érvényes adójogszabályokat is, amelyek a fentiekben meghatározottól eltérő adókötelezettséget eredményezhetnek.

Tartós befektetési számla vagy nyugdíj-előtakarékossági számla nyitását megelőzően kérjük, hogy tekintse át a kapcsolódó fogyasztóvédelmi tájékoztatónkat és a számlanyitásra irányuló döntés során feltétlenül vegye figyelembe a számla fenntartási költségeit is.

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, valamint az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak. Kérjük, hogy figyelmesen tekintse át az EQUILOR Zrt. üzletszabályzatát, vonatkozó keretszerződéseit, ill. hirdetményeit, pénzügyi eszközöket bemutató tájékoztatóját. A tájékoztatóban foglaltakért az EQUILOR Zrt. nem vállal felelősséget.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok