Gyengénlátó barát felület
 • Tájékoztató az equilor díjtételeit érintő módosításokról

  2018.03.28.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.04.04. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:

  A módosítások az E-OPTIMUM, STANDARD, KOMFORT és TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA (TBSZ) számlavezetési szolgáltatásokat érintik.

  E számlavezetési szolgáltatások tekintetében 2018.04.04. napjától az ügyfélszámlán nyilvántartott egyenlegek tekintetében bevezetésre kerül az Ügyfélszámla vezetés változó díja elnevezésű díjtétel. A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A díj mértéke negyedévenként 0,1625% az EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra.

  Fontos, hogy az EQUILOR és Pláninvest Zrt. közötti állomány-átruházásban résztvevő, ECO vagy ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő ügyfeleket, ill. az ECO vagy ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatásokat jelen díjtétel módosítás nem érinti, ezek az eddig megszokott feltételek mellett vehetők igénybe.

  További információkért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, vagy üzletkötőjükhöz.

 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása 2018.06.11

  2018.06.08.

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2018. június 11. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • Tájékoztató az equilor díjtételeit érintő módosításokról

  2017.12.22.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.01.01. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:

 • A módosítások a tőzsdei deviza és tőzsdén kívüli marginszámlás deviza ügyleti megbízásokat érintik. Fentiek mellett 2018.01.01. napjától több befektetési jegy tekintetében kizárólag a meglévő befektetési jegyek visszaváltására nyílik lehetőség, új befektetési jegyek vételére nem. A módosítások az ügyfeleink által leginkább keresett és kedvelt befektetési jegyeket nem érintik ezek tekintetében mind vételi mind eladási megbízások teljesítésre kerülnek a megszokottak szerint.

  Díjtételünk II. sz. melléklete külön pontban tartalmazza azon befektetési jegyeket, amelyekre vételi megbízások 2018.01.01. napjától nem adhatók.

 • Tájékoztató –állomány-átruházásban érintett, equilor direct felhasználó ügyfeleknek

  2017.11.30.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékozatja az állomány-átruházásban érintett ügyfeleit, hogy az EQUILOR DIRECT belépési jelszavak SMS üzenetben történő kiküldése megkezdődött. Összhangban az állomány-átruházásról szóló értesítő levéllel jelszó azon ügyfelek számára kerül megküldésre, amelyek mobil telefonszáma az EQUILOR részére átadásra és ezáltal az ügyfél ECO számlavezetési csomagot vesz igénybe Társaságunktól, amely keretében az ügyfél hozzáférést kap az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerhez. Az egy időben jelentkező nagyszámú jelszó kiküldés több időt vesz igénybe. Várakozásaink szerint az online rendszer használatához szükséges jelszavak a 49. héten hiánytalanul kiküldésre kerülnek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az EQUILOR DIRECT jelszavak kiküldése nem érinti a számlák megnyitását. Minden állomány-átruházásban érintett ügyfél számlája megnyitásra került.

 • Tájékoztató az equilor zrt. üzletszabályzatának és díjtételeinek módosításáról

  2017.09.08.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember 15. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat mellékletét képező kondíciós lista.

  Módosításokkal érintett témakörök, módosítások indoka:

  A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság 2017. augusztus 31. napján kelt, H-EN-III-297/2017 számú határozatával hagyta jóvá a PLÁNINVEST Bróker Zrt. és EQUILOR Zrt. között létrejött állomány-átruházási megállapodást, és ezzel az állomány-átruházást. Az üzletszabályzat valamint díjtételek módosításainak fő elemei az állomány-átruházáshoz kapcsolódó szabályozás kialakítása volt. EQUILOR az állomány-átruházás keretében átvett Ügyfelek számára új, ún. ECO és ECO-KOMFORT számlacsomagokat alakított ki, ill. meghatározta az ezen számlatípusok feletti rendelkezés speciális szabályait, amelyek kizárólag e számlatípusok esetében kerülnek alkalmazásra, azaz az állomány-átruházással nem érintett ügyfeleket nem érintik. További információk az állomány-átruházásról: https://ujszolgaltatom.equilor.hu/

  Fentiek mellett az üzletszabályzatban pontosításra kerültek

  • az ügyfél-átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatos egyes üzletszabályzati rendelkezések,
  • az üzleti kapcsolat során, megbízásokhoz kapcsolódó ügyfél-azonosítási szabályok,
  • az ügyfél által előzetesen meghatározott EQUILOR DIRECT felhasználónév módosításának szabályai,
  • kézbesítés, értesítés, kézbesítési vélelem szabályai,
  • felelős őrzés szabályai,
  • ügyfél általi súlyos szerződésszegés esetkörei,
  • számlavezetési csomagokra vonatkozó szabályok,
  • MNB ESZLA honlaphoz alkalmazandó azonosító megküldésének szabályai,

  Díjtételeink módosításai alábbi területeket érintették:

  • állomány-átruházáshoz kapcsolódó díjtételek kialakítása,
  • komfort számlacsomaghoz kapcsolódó értesítési szabályok pontosítása,
  • felelős őrzés díjának meghatározása,
  • egyes zárolások díjtételeinek módosítása
  • befektetési jegy vételi és eladási kondíciók kiegészítése, frissítése.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az üzletszabályzat, és díjtételek általános 2017. szeptember 15-i hatálybalépése mellett az állomány-átruházáshoz kapcsolódó rendelkezések 2017. november 28. napjával, az állomány-átruházás hatályosulásával lépnek hatályba.

  A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

 • Tájékoztató 2017. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

  2017.04.05.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2017. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató ügyfélforgalmi szünnapról_EQ_2017

 • Tájékoztatás a quaestor ügyfelei részére a saxo bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásáról

  2016.07.18.

  A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." és az EQUILOR Befektetési Zrt. között létrejött keretmegállapodás alapján a Saxo Bank letétkezelőnél elhelyezett ügyfélvagyon kiadásának eljárásrendje kialakításra került.

  Ezen kiadási folyamatban kizárólag azon ügyfelek érintettek, akiket a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." előzetesen levélben értesített a Saxo Bank A/S letétkezelőnél nyilvántartott eszközeiről.

  A kiadási folyamat adminisztratív lebonyolítására az ügyfelekkel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ezzel biztosítva a gördülékeny ügyintézést.

  Az eszközök kiadásához kapcsolódó rendelkezést, azaz az Értékpapír transzfer és átutalási megbízást az ügyfél kizárólag az EQUILOR Zrt.-vel előzetesen egyeztetett időpontban személyesen, ill. meghatalmazottja útján adhatja meg az EQUILOR Zrt. részére.

  Kérjük az érintett ügyfeleket az alábbi részletes tájékoztató, ill. Értékpapír transzfer és átutalási megbízás áttanulmányozására.

  A kiadási folyamattal kapcsolatban kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. és EQUILOR Zrt. honlapját, tájékoztatóit.

  Hirdetmény a SAXO Bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásának menetéről

  Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

  Meghatalmazás természetes személyek részére

  Meghatalmazás jogi személyek részére

 • Fontos tájékoztatás letéti követelmények változása- brexit

  2016.06.21.

  2016. június 23-án Nagy-Britannia lakossága népszavazáson dönti el, hogy az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió tagja maradjon-e. A szavazás kiemelkedő gazdasági és politikai bizonytalanságot hordoz magában. Minden eszközosztályban, különösképp az angol fontban denominált eszközök esetén, a volatilitás erőteljes növekedése várható.

  Az esemény hatására esetlegesen kialakuló szélsőséges piaci körülményekre való tekintettel felhívjuk figyelmet, hogy az extrém piaci események negatív hatására a széles körben alkalmazott, piaci szereplők által elfogadott elemzési módszerek, kereskedési, kockázatkezelési stratégiák, rendszerek, mechanizmusok nem a megszokott módon teljesíthetnek, és a következetes, konzervatív kockázatkezelési megoldások ellenére jelentős mértékű veszteség alakulhat ki egyes pozíciókon.

  Extrém piaci mozgások eredményeképpen a likviditás átmeneti, ám jelentős visszaesésével kell számolni. Ilyen alacsony likviditási környezetben az árfolyamok hektikus, jelentős és hirtelen elmozdulásaival szembesülhetünk, amely a megbízások (ide értve a stop-loss megbízásokat is) teljesülését bizonytalanná teheti, illetve a várakozásokhoz képest szignifikánsan kedvezőtlenebb üzletkötési feltételeket eredményezhet.

  A felelős befektetői magatartás fenntartása és a befektetett tőke védelme érdekében kifejezetten ajánlott a jelentősen megnövekedő kockázatok ellenére az érintett eszközosztály(ok)ban nyitott pozícióval rendelkező, és azokat nem záró befektetők számára, annak vizsgálata, hogy a rendelkezésre álló óvadék megfelelő biztosítékot nyújt-e a szélsőséges árfolyam elmozdulással szemben is az adott végrehajtási helyszínen, illetve annak vizsgálata, hogy a teljesülés bizonytalansága ellenére minden egyes pozícióhoz megfelelő stop szintet került-e beállításra.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a rossz irányú elmozdulás esetén (gap risk) a stop megbízások használata nem garantálja a veszteséges nyitott pozíciók stop-loss árfolyamon történő zárását. A stop megbízások elhelyezése mellett az esetleges rossz irányú árfolyam elmozdulások által elszenvedhető veszteség mértéke szempontjából kiemelt fontossággal bír a nyitott pozíció mérete is.

  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy egyes végrehajtási helyszíneink megtagadhatják az adott eszközosztályban új pozíció nyitására vonatkozó megbízás befogadását. Tekintettel a fentiekre nem javasolt az érintett eszközosztályokban (különösen az angol fontra vonatkozó, illetve abban denominált eszközök) vonatkozásában új pozíció nyitását.

  A prudens kockázatkezelési gyakorlat megvalósítása érdekében - az Equilor Direct rendszeren keresztül korábban kommunikált letéti követelmény emelések mellett - a következő deviza párokra szóló forward megállapodások tekintetében a letéti követelmények 2016.06.22. napjától az alábbiak szerint változnak.

  DevizapárFutamidőLetéti követelmény
  CADJPY0-95 nap5%
  96-370 nap8%
  EURCAD0-95 nap4%
  96-370 nap6%

  A fenti tájékoztatóval vagy a Brexittel kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdések esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre, ill. ezúton is felhívjuk figyelmét honlapunkon található, az egyes befektetési ügyletek, pénzügyi eszközök, tőkeáttételes pozíciók jellemzőiről, kockázatairól szóló tájékoztató anyagokra, amelyek elérhetők a http://www.equilor.hu/mifid/ címen.

 • Tájékoztató 2016. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

  2016.03.01.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2016. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Egyes ünnepek és munkaszüneti napok

 • Tájékoztató az egyes access befektetési alapok likvid és illikvid sorozatairól

  2016.02.15.

  Az EQUILOR Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja érintett ügyfeleit az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, egyes befektetési alapjainak portfóliójában található likvid és illikvid eszközök elkülönítéséről.

  Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója

 • Tájékoztató az equilor végrehajtási politikájának módosításáról

  2015.12.17.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. január 01. napjától hatálybalépő módosításáról.Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Kamatozó kincstárjegy az Equilor-nál

  2014.06.16.

  Az EQUILOR Zrt. alforgalmazóként 2014. június 16-tól részt vesz a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásában. Az értékpapírral kapcsolatos ügyletekkel kapcsolatos tájékoztató alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató Kamatozó Kincstárjegyre vonatkozó ügyletekről

 • Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) kapcsolatos tájékoztatás

  2014.01.16

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.