VÁLLALATI PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

     
Pénzügyi modellezés és vállalatértékelés
 • Mennyit ér a vállalat?
 • Mennyit fizessen a vevő és mennyit kérjen az eladó a cégért?
 • Milyen stratégia biztosítja a legnagyobb értéket a tulajdonosok számára?
 • Milyen kilátások várnak egy induló vállalkozásra?

Corporate Finance részlegünk naprakész, komplex ismeretekkel, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a fenti és a hasonló kérdések professzionális és megbízható megválaszolásához.

Szakértőink sikeres stratégiák kialakításával támogatják a döntéshozókat, és megtervezik az erőforrások hatékony allokációját a szervezeten belül. Szofisztikált és korszerű modellezési és értékelési módszertanok alkalmazásával pénzügyi modelleket készítünk abból a célból, hogy ügyfeleink képesek legyenek előrejelezni a tőkeallokációs döntéseik eredményeit.

Mindezeken felül részletes, alapos üzletértékelési jelentéseket készítünk ügyfeleink számára, biztosítva, hogy a kapott bizalmas információk ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. Ezek a jelentések az eszközök vásárlása és eladása során nyújtanak segítséget.
Értékelési eljárásaink megfelelnek a nemzetközileg elfogadott értékelési módszertanoknak:

 • Diszkontált cash-flow módszer (vagy jövedelem-alapú módszerek).
 • Összehasonlító módszer (vagy piaci összehasonlító módszer).
 • Nettó eszközérték módszer (eszközértékelés).

Az Equilor Corporate Finance értékelési és pénzügyi modelljei a vállalat hosszú távú működésének alapos megismerésén és megértésén nyugszanak, amivel hozzájárulnak a vállalat tevékenységének támogatásához és nehezebb működési környezetben való működéséhez is.

Üzleti átvilágítás

Az üzleti átvilágítás jellemzően a társaság felvásárlási, alapítási, átstrukturálási vagy egyéb hasonló tranzakciói esetén szolgál releváns információkkal a vállalatvezetők részére. Az üzleti modell, a múltbeli és jövőbeli legfontosabb tendenciák azonosítása után meghatározzuk a tervezett tranzakciókból várható hasznokat, kötelezettségeket, az ahhoz kapcsolódó fő működési kockázatokat.

Az átvilágítás eredményeként a döntéshozók jól informáltak, megfelelően felkészültek lesznek a pénzügyi döntések meghozatalakor.

Pénzügyi és finanszírozási stratégia

Hogyan finanszírozható a tervezett beruházás?
Alkalmas-e a társaság nyilvános forrásszerzésre?
Hogyan juthat hozzá a vállalat a kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciókhoz (pl. NHP, EHP)?
Kiváltható-e a jelenlegi banki hitel kötvénykibocsátással vagy más, kedvezőbb banki termékkel?

Jelentős banki és finanszírozási tapasztalattal, továbbá széles körű befektetői kapcsolatrendszerrel rendelkező tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre a vállalat optimális és reálisan kivitelezhető finanszírozási stratégiájának kialakításában.

Átstruktúrálás

Az átstrukturálási folyamat legfőbb célja az üzletérték növelése a hatékonyság javításával, a likviditás és fizetőképesség biztosításával, az üzleti célok és a piaci trendek egyeztetésével, tőke és források felszabadításával a nem meghatározó üzletágak eladása révén. A sikeresen lebonyolított átstrukturálás egyúttal jelentősen növelheti a társaság attraktivitását a stratégiai befektetők szemében.
Az Equilor Corporate Finance szakemberei a kívánt cél elérésének érdekében a következőkre koncentrálnak:

 • A társaság eszközportfóliójának ás szervezeti struktúrájának átvizsgálása.
 • Olyan ajánlások megfogalmazása, amelyek összhangban vannak a vezetői információs rendszer optimalizálásával.
 • A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő menedzsment-eljárások bevezetése.
 • Az ügyféltársaság sajátos jellegzetességeinek figyelembevétele.